Co děláme

Plány Otevřena pro akademický rok 2017/2018

 1. Naši činnost hodláme stavět především na spolupráci s pedagogickými fakultami – tomu odpovídá výběr následujících aktivit do naší roční koncepce.
 2. Největším plánovaným projektem je Mapování inovací ve vzdělávání pedagogů, který spočívá v aktivním vyhledávání smysluplných inovací, jež se na fakultách dějí a které hodláme dále podporovat a šířit.
 3. Klíčovou součástí naší činnosti nadále zůstává snaha přímo prosazovat možné změny v dialogu s představiteli fakult. Základem pro takové změny přitom mohou být též návrhy vycházející z uvedeného Mapování. K možnostem prosazování změn aktivně podporujeme a snažíme se rozvíjet působení studentů v akademických senátech a v rámci studentských oborových rad.
 4. Dále se v nadcházejícím roce soustředíme ve spolupráci s fakultami zejména na tato témata:
  • Praxe na školách – rozvíjení systému kvalitních praxí a zapojení studentů již v Bc. stupni.
  • Hodnocení výuky – posilování studentských evaluací a zpětných vazeb.
 5. Naši činnost pak doplňují tyto celostátní projekty:
  • Noc vzdělávání – naše největší akce, proběhne na Den učitelů, 28. 3. 2018
  • Motivace středoškoláků – pořádáme besedy na středních školách o tom, proč být učitelem.
  • Začínající učitel – cyklus akcí a debat směřujících k předávání zkušeností pro začínající učitele.
 6. Vedle celostátních projektů vyvíjí své vlastní aktivity pak také naše členské pobočky na fakultách v Praze, Brně, Olomouci, Plzni, Ústí nad Labem a Liberci. Předpokládáme, že tak jako v minulém roce uspořádáme na fakultách desítky různých akcí, ať už půjde o vzdělávací semináře, debaty nebo třeba neformální aktivity podporující studentský život na fakultách.
 7. V neposlední řadě se podílíme na celé řadě dalších aktivit ve spolupráci s neziskovými organizacemi jako SKAV, EDUin, Skautský institut, Aliance pro otevřené vzdělávání aj. Spolupracujeme na pořádání Učitelských večerů a spolu s našimi partnery stojíme za českou verzí Global Teacher Prize nebo iniciativou Vzdělávání přede-vším. Podílíme se též na formování Učitelské platformy.