Jak hospodaříme

Důležitou hodnotou je pro nás transparentnost. V maximální míře tak zveřejňujeme informace o našem financování i hospodaření. Máte-li pocit, že nám můžete důvěřovat, oceníme Vaši podporu.

Veškeré naše hospodaření je viditelné na transparentním účtu

Náš transparentní účet »

Máme Etický kodex, dle kterého si vybíráme zdroje financování

Náš Etický kodex »

Zveřejňujeme darovací smlouvy, aby každý viděl, za jakých podmínek přijímáme peníze

Naše smlouvy aj. »

Souhrn našeho hospodaření najdete ve výroční zprávě

Výroční zpráva 2016 »