I když se to nemusí zdát…

Na pedagogických fakultách se po celé ČR nepozorovaně rodí nadějné inovace.

Kdyby se nám je podařilo rozšířit…

Můžeme toho v českém školství změnit opravdu hodně.

Mapování inovací
ve vzdělávání pedagogů

1.

Hledáme inovace, o něž se učitelé učitelů pokouší

 • zajímají nás netradiční didaktické přístupy i možnosti rozvoje pedagogických dovedností pro práci s žáky a sami se sebou
 • postupně dáváme dohromady nejzajímavější příběhy dobré praxe
2.

Natočíme o nich video, zachytíme příběh i metodiku

 • inovace se snažíme zmapovat od A do Z
 • níže najdete jednotlivé příběhy, které zde budou postupně přibývat
3.

Inovaci propagujeme a šíříme na další fakulty v ČR

Informace o projektu

Z čeho vycházíme

Je v pořádku kritizovat, důležitější je ale pomáhat kladným věcem.

Otevřeno vzniklo s cílem zasadit se o změny ve výuce budoucích učitelů, která podle nás ne plně odpovídá potřebám dnešního světa a vzdělávání žáků, kteří budou schopni v něm smysluplně obstát. S tímto záměrem jsme v prosinci 2015 formulovali vizi v podobě 21 idejí pro v 21. století – viz otevreno.org/nase-vize.

Mapování je postaveno na spolupráci studentů a vyučujících pedagogických fakult. Vycházíme z přesvědčení, že reálných změn můžeme dosáhnout nejlépe, budou-li na obou stranách motivovány společným zájmem.

V čem Mapování spočívá a co si od něj slibujeme

Princip je jednoduchý: Když může něco fungovat v Brně, proč ne někde jinde?

I když se to nemusí zdát, na pedagogických fakultách se řada vyučujících pokouší o nadějné inovace. Rozhodli jsme se, že budeme tyto inovace aktivně vyhledávat, podporovat a především šířit dál.

O jednotlivých inovacích a jejich příbězích tak natáčíme videa a zpracováváme další informace na naše webové stránky. Tyto materiály pak hodláme přenášet z jednoho města do druhého – a využít tak studentských poboček Otevřena v jednotlivých městech. O příbězích odjinud se chystáme pořádat akce a besedy, a především aktivně vyjednávat o možnostech zavést něco podobného i tam, kde taková věc chybí.

Trik je v tom, že na této cestě mohou všechny strany ochotně spolupracovat, neboť je v souladu s jejími zájmy. Mapováním se snažíme podpořit tu nejlepší pedagogickou práci českých akademiků a šířit ji dál.

Jaké inovace nás zajímají

Zaměřujeme se na takové inovace, které:

 • Odpovídají naší vizi vzdělávání.
 • Mohou být inspirativní nebo částečně přenositelné jinam.

Příkladem takových inovací mohou být:

 • Sebezkušenostní příprava na profesi – nový předmět na MU v Brně, jehož příběh jsme zpracovali jako první a který je možné najít na otevreno.org/sebezkusenostni-priprava.
 • Hejného matematika – přístup profesora Hejného na UK v Praze, který je poměrně mediálně známý.
 • Videohospitace, kurzy zážitkové pedagogiky, komunikační trénink, filmová výchova a další inovace, jejichž příběhy připravujeme.

Lze tak říct, že vyhledáváme především:

 • Inovativní didaktické přístupy v libovolném oboru – ať už jde o celkové pojetí výuky matematiky nebo třeba dílčí metodu pro učení cizích jazyků skrze dramatickou improvizaci.
 • Inovativní možnosti rozvoje pedagogických dovedností – zejména předměty, které studentům pomáhají se sebereflexí a získáváním zpětné vazby v návaznosti na praxi a nácvik v hodinách.

Kde všude inovace hledáme

Primárně se zaměřujeme na inovace, které vznikají přímo na pedagogických fakultách, neboť právě takové nám přijde důležité podpořit ze všeho nejvíc.

Vzdělávání pedagogů se ale odehrává i jinde, rozhlížíme se tak též po zajímavých příbězích na dalších fakultách vzdělávajících učitele (přírodovědecké, filosofické aj.), stejně jako nás zajímají aktivity vznikající mimo univerzitní prostředí, u jiných institucí, v neziskovém sektoru apod.

Jak inovace a příběhy vybíráme

Mapování není soutěž. Nesnažíme se vytvářet žebříček nejlepších inovací, spíše zpracováváme takové příběhy, ke kterým máme přístup a které nám přijdou obzvlášť inspirativní. Neexistují tak jednotná kritéria výběru inovací, ten se řídí našimi možnostmi a edičními záměry.

Má-li někdo informace o inovaci, kterou by mohlo být dobré též zahrnout do Mapování, může se na nás s takovým návrhem obrátit, budeme za ně rádi.

Kdy to celé vzniklo a jaké jsou další plány

Projekt Mapování jsme začali připravovat v prosinci 2016.

V říjnu 2017 jej spouštíme veřejně a začínáme vydávat jednotlivé příběhy.

Projekt je představen 12. 10. 2017 na tiskové konferenci.

V současné podobě máme projekt připravený do června 2018, následně se v něm chystáme pokračovat. 

Co může být zajímavé pro média

Za zajímavé považujeme především samotné příběhy jednotlivých inovací, které hodláme postupně vydávat. Jedná se často o obdivuhodné příklady toho, jak vybraní vyučující na pedagogických fakultách navzdory časté nepřízni systému a navzdory panujícím stereotypům rozvíjí vskutku inovativní přístupy k výuce.

Ke každému příběhu chystáme videa a budeme vydávat tiskovou zprávu. S vyučujícími lze domlouvat rozhovory nebo jiné formáty, které podpoří šíření daného pozitivního příběhu.

Jak je možné projekt podpořit

Mapování nás coby studentskou organizaci stojí hodně úsilí, oceníme tak jakoukoli pomoc.

Je možné:

 • Dát nám podnět na zajímavou inovaci, kterou bychom mohli zachytit.
 • Sdílet konkrétní příběh, který vás zaujal, do svého okolí a pomoct tak s šířením jeho myšlenky.
 • Osobně se zapojit do projektu, například pomoct se zpracováním konkrétního příběhu, který je vám blízký.
 • Finančně podpořit provoz projektu, tedy zejména produkci a propagaci příběhů – jak nás podpořit, náš transparentní účet a další informace najdete na otevreno.org/jak-nas-podporit.

Ve všech případech nás neváhejte kontaktovat.

Kdo projekt podporuje

Mapování mohlo vzniknout též díky finančnímu přispění Nadace Depositum Bonum a Nadačního fondu rodiny Orlických, kterým patří naše poděkování.

Lidé a kontakty

 • Vedoucí projektu: Tomáš Čakloš – tomas.caklos@otevreno.org, telefon: 774 222 918.
 • Tisková mluvčí: Jana Glózová – jana.glozova@otevreno.org, telefon: 732 646 015.
 • Koordinátorka produkce: Alena Kohoutová – alena.kohoutova@otevreno.org, telefon: 775 922 012.
 • Facebook: facebook.com/otevreno.org.