Tomáš Čakloš

předseda
vede tým a organizaci, koordinuje strategii, program a pobočky
tomas.caklos@otevreno.org
telefon: 774 222 918

Daniel Pražák

místopředseda
pro spolupráci s partnery
hlavní kontakt pro partnery
daniel.prazak@otevreno.org
telefon: 739 417 909

Veronika Svrčinová

tisková mluvčí
hlavní kontakt pro média

Veronika Müllerová

HR manažerka
vede personalistiku
hlavní kontakt pro členy

Karel Doleček

vedoucí vnitřní organizace
administruje interní komunikaci
karel.dolecek@otevreno.org
telefon: 728 613 150

Markéta Chomátová

PR manažerka
vede vnější komunikaci
marketa.chomatova@otevreno.org
telefon: 737 577 177

Štěpán Gabriel

předseda pobočky v Praze
vede Otevřeno na UK
stepan.gabriel@otevreno.org
telefon: 721 998 522

Dan Vykoukal

předseda pobočky v Brně
vede Otevřeno na MU
dan.vykoukal@otevreno.org
telefon: 774 920 602

Vojtěch Kuldan

předseda pobočky v Olomouci
vede Otevřeno na UPOL
vojtech.kuldan@otevreno.org
telefon: 730 917 810

Tomáš Čurda

předseda pobočky v Ústí n/L
vede Otevřeno na UJEP
tomas.curda@otevreno.org
telefon: 607 942 150

Dominic Jačka

předseda pobočky v Plzni
vede Otevřeno na ZČU
dominic.jacka@otevreno.org
telefon: 776 161 128

Ondřej Vraštil

koordinátor týmu v Liberci
vede Otevřeno na TUL
ondrej.vrastil@otevreno.org
telefon: 732 531 425