Tomáš Čakloš

předseda
vede tým a organizaci, koordinuje strategii, program a pobočky
tomas.caklos@otevreno.org
telefon: 774 222 918

Daniel Pražák

místopředseda
pro spolupráci s partnery
hlavní kontakt pro partnery
daniel.prazak@otevreno.org
telefon: 739 417 909

Daniel Přikryl

tiskový mluvčí,
vedoucí vnější komunikace
hlavní kontakt pro média
daniel.prikryl@otevreno.org
telefon: 733 158 607

Karel Doleček

vedoucí vnitřní organizace
administruje interní komunikaci
hlavní kontakt pro členy
karel.dolecek@otevreno.org
telefon: 728 613 150

Veronika Valínová

vedoucí programové podpory
pracuje na celostátním programu
veronika.valinova@otevreno.org
telefon: 774 222 918

Jana Ruszó

předsedkyně pobočky v Praze
vede Otevřeno na UK
jana.ruszo@otevreno.org
telefon: 603 520 865

Dominik Levíček

předseda pobočky v Brně
vede Otevřeno na MU
dominik.levicek@otevreno.org
telefon: 605 491 106

Vojtěch Kuldan

předseda pobočky v Olomouci
vede Otevřeno na UPOL
vojtech.kuldan@otevreno.org
telefon: 730 917 810

Tomáš Čurda

předseda pobočky v Ústí n/L
vede Otevřeno na UJEP
tomas.curda@otevreno.org
telefon: 607 942 150

Petr Setvín

předseda pobočky v Plzni
vede Otevřeno na ZČU
petr.setvin@otevreno.org
telefon: 777 028 261

Ondřej Vraštil

koordinátor týmu v Liberci
vede Otevřeno na TUL
ondrej.vrastil@otevreno.org
telefon: 732 531 425

Daniela Čechová

předsedkyně Kontrolní komise