This user account status is Approved
774 222 918
 • vede tým a organizaci
 • koordinuje strategii, program a činnost poboček
 • vede projekt Mapování inovací
 • odpovídá za financování a hospodaření spolku
 • zastupuje spolek jako statutární orgán
 • sociální pedagogika a volný čas
 • psychologie a sociologie
 • výchova
 • skauting
 • média
 • motivace
 • vedení lidí
 • zkušenostně-reflektivní učení
 • příroda
 • moderní dějiny
 • design
 • přírodu
 • lidi
 • výzvy
 • knihy, knihovny a knihkupectví
 • práci s dětmi a dospívajícími
 • jízdu na kole
 • Brno
 • sýry
 • matematiku
 • Wikipedii
 • programování
 • sníh
 • Beatles
 • teorie a modely
 • pohled na hvězdy