Výzva studentům pedagogických fakult

Milí spolužáci na českých pedagogických fakultách,

ačkoli studujeme v různých koutech země, tak se zdá, že v řadě věcí je naše situace podobná. Ve škole máme hodně oborové teorie, méně už pedagogické praxe. Dříve nebo později nás čeká učení – sami ale nevíme, jestli jsme připraveni poradit si s realitou školy. A ve vzduchu visí volání po inovacích.

Co s tím? Přemýšleli jsme, jak můžeme přispět k vyšší kvalitě našich pedagogických oborů a co udělat, abychom se opravdu připravovali především na práci s lidmi a na to, jak je dokázat zaujmout.

Výsledkem je vznikající iniciativa Otevřeno, v níž otevíráme diskusi o výuce na našich fakultách. Pojďte ji otvírat s námi!

Jsme to přece my, studenti, kdo dovede být aktivní a najít si svou cestu. Otevřeno je studentský spolek, který pořádá rozmanité akce a snaží se pedagogické fakulty posouvat dopředu. A pro každého studenta, kterému výuka na pedagogických fakultách nestačí, je Otevřeno příležitostí více se rozvíjet a podílet se na proměně vlastního vzdělávání.

Po zkušenostech z Brna a velkých ohlasech, jaké náš projekt vyvolal v médiích, jsme dali dohromady skupinu studentů různých oborů a fakult napříč zemí a přicházíme nabídnout Otevřeno všem studentům pedagogických oborů v České republice!

Když si přečtete naše prohlášení, zjistíte, že máme jasnou vizi vzdělávání. Jako studentský spolek vyvíjíme spoustu aktivit, na akce si zveme hosty z praxe. A věříme, že tohle všechno je přenositelné.

A tak právě v těchto dnech tvoříme platformu, jež bude společným hlasem nás všech – organizaci studentů pedagogických oborů, kteří se silnou identitou v zádech dokáží prosadit svůj zájem a přispět tak k lepšímu vzdělávání.

Přicházíme v čase, kdy poptávka po něčem takovém začíná být nejen mezi námi studenty víc než zřejmá. A fakulty na naše volání slyší, podporují nás a berou nás jako partnery k diskusi a spolupráci.

Proto si vás, milí spolužáci, dovolujeme vyzvat, abyste se přidali k naší myšlence a vzniku Otevřena na vaší fakultě – rádi vám pro to poskytneme maximální podporu.

Budeme také rádi, budete-li tuto výzvu šířit mezi své spolužáky a další studenty pedagogických oborů – čím větší podporu se nám podaří získat, tím úspěšnější můžeme být!

Věříme, že propojení studentů napříč republikou přinese do fakultních vod svěží vítr a těšíme se na možnosti, které to bude znamenat pro náš společný cíl.

studenti pedagogických fakult
Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy a Univerzity Palackého

7. dubna 2016 – Den vzdělanosti

Vize Otevřena Úvodní představení a kontaktní formulář