měníme vzdělávání pedagogů

Dozorčí rada

Naši činnost garantuje Dozorčí rada složená ze zástupců akademického a vzdělávacího světa:

  • Michal Nedělka – děkan Pedagogické fakulty UK v Praze
  • Silvie Pýchová – ředitelka Stálé konference asociací ve vzdělávání
  • Bohuslav Hora – zástupce ředitele základní školy
  • Tomáš Andrášik – vyučující Katedry pedagogiky Pedagogické fakulty MU v Brně
  • Renata Hubáčová – pedagožka a lektorka