měníme vzdělávání pedagogů

Jak fungujeme

Otevřeno je spolkem, naše organizace se tak řídí stanovami. Promýšlení celé struktury jsme věnovali na jaře 2016 hodně energie, výsledek stojí za to. Stanovy v jejich současné podobě jsme oficiálně přijali na ustavujícím Republikovém sněmu 7. května 2016 v Praze. Kromě organizační struktury také definují povahu členství a určují, že členem Otevřena může být každý, kdo se bude aktivně podílet na prosazování naší Vize.

Jak funguje demokracie v Otevřenu?

Smyslem celé naší organizační struktury je především zajištění demokratického fungování – tak aby bylo vždy jasné a transparentní, kdo, kdy, jak a o čem rozhoduje.

Strukturu Otevřena tvoří celostátní vedení a jednotlivé pobočky. Jednotlivé pobočky mají velkou autonomii ve své činnosti a jsou zcela samosprávné (vybírají si vlastní vedení). Od jednotlivých členů a jednotlivých poboček jsou pak odvozeny jednotlivé orgány, které mají jasně vymezené role a vzájemné vztahy.

Fungování na všech úrovních tepe v rytmu akademického roku, členové jednotlivých orgánů jsou vždy voleni s mandátem od 1. července do 30. června. Pro stejné období je také koncepčně vedena veškerá činnost.