měníme vzdělávání pedagogů

Kdo jsme

Jsme nezisková organizace usilující o rozvoj vzdělávání v ČR. Jsme uskupení lidí, kteří věří, že cestou ke změně je inovativnější příprava a vzdělávání pedagogů.

Vznikli jsme jako studentská iniciativa, dnes máme pobočky po celé zemi a vedle studentů a učitelů zapojujeme další dobrovolníky. Pořádáme vzdělávací a diskuzní akce, pomáháme rozvíjet budoucí a začínající učitele a usilujeme o inovace a systémové změny na úrovni vysokých škol a české vzdělávací politiky.

Naše vize »

Náš tým tvoří přes 100 dobrovolníků + několik zaměstnanců ⟶ kontakty »

V médiích

Otevíráme společenskou diskuzi o vzdělávání, nedílnou součástí naší práce je tedy vystupování v nejrůznějších médiích. Prohlédnout si můžete vybrané rozhovory a reportáže:

Dozorčí rada

Naši činnost garantuje Dozorčí rada složená ze zástupců akademického a vzdělávacího světa:

  • Michal Nedělka – děkan Pedagogické fakulty UK v Praze
  • Silvie Pýchová – ředitelka Stálé konference asociací ve vzdělávání
  • Bohuslav Hora – zástupce ředitele základní školy
  • Tomáš Andrášik – vyučující Katedry pedagogiky Pedagogické fakulty MU v Brně
  • Renata Hubáčová – pedagožka a lektorka

Hospodaření

Spolupracujeme s finančními partnery – nadacemi i drobnými dárci. Jejich podpory využíváme k organizaci a uskutečňování změny ve vzdělávání.