Komunita vzdělavatelů budoucích učitelů

Před pěti lety jsme založili Otevřeno. Urazili jsme velký kus cesty a dnes ji posouváme na novou úroveň. Ve spolupráci s organizací Učitel naživo iniciujeme Komunitu vzdělavatelů budoucích učitelů, se kterou chceme propojit a podpořit inovace na pedagogických fakultách po celé zemi.

Komunita vzdělavatelů budoucích učitelů:

  • usiluje o celostní přístup k profesní přípravě budoucích učitelů, o zvýšení kvality vzdělávání učitelů, a tím i o profesionalizaci učitelského povolání
  • přináší expertízu potřebnou pro systémovou změnu profesní přípravy učitelů
  • rozvíjí spolupráci mezi všemi aktéry profesní přípravy učitelů – vysokoškolskými vzdělavateli a provázejícími učiteli na školách
  • ve veřejném prostoru prezentuje postoje, potřeby, zájmy a priority vzdělavatelů budoucích učitelů
  • podporuje profesní rozvoj a well-being vzdělavatelů, a tím ovlivňuje kvalitu výuky v učitelských studijních programech a připravenost absolventů učitelských studijních programů na profesi