Nahlédněte (a zapojte se) do nového Atlasu inspirativní přípravy učitelů

Na pedagogických fakultách po celém Česku se nepozorovaně rodí nadějné inovace a někde už dlouho žije dobrá praxe ve vzdělávání budoucích učitelů. Rozhodli jsme se, že budeme tyto příklady aktivně vyhledávat, podporovat a především šířit dál. Vytvořili jsme Atlas inspirativní přípravy učitelů, ve kterém shromažďujeme příběhy vzdělavatelů budoucích učitelů ze všech koutů České republiky.

Co je Atlas inspirativní přípravy učitelů? 

V Atlase mapujeme inovace a dobrou praxi ve výuce budoucích učitelů. Jsme totiž přesvědčeni o tom, že i přes mnohé nedostatky existuje na pedagogických fakultách spousta kvalitní, inovativní výuky a skvělých vyučujících. Zaměřujeme se zejména, ale nejen, na oblast pedagogicko-psychologického základu v přípravě budoucích učitelů.

Se vzdělavateli vedeme hloubkové rozhovory a snažíme se každý takový kousek výuky (většinou celý předmět, ale třeba i jen jedno téma nebo materiál) detailně popsat. To proto, aby se další vzdělavatelé mohli z Atlasu snadno inspirovat – aby zjistili, co můžou začít dělat hned zítra, podívali se na doporučené zdroje a materiály nebo si přečetli o tom, jak byla daná inovace zaváděna. 

Kromě Atlasu ve formě webu pracujeme také na tom, aby o vzdělavatelích, kteří svou práci dělají opravdu dobře, bylo slyšet v kuloárech a v médiích – zkrátka tam, kde se jejich inspirativní myšlenky mohou šířit dále. 

,,…abychom nemuseli v Hradci vymýšlet kolo. Pokud ho už v Plzni mají, tak si ho můžeme půjčit, upravit a rovnou jezdit.”

Jaké projekty v Atlase mapujeme? 

Nejdříve jsme začali mapovat projekty Otevřené výzvy, jelikož jsme díky tomuto programu Otevřena a NF Abakus již věděli, na koho se obrátit a o čem přesně daná inovace je.

Zajímá nás ale jakákoli inovace nebo dobrá praxe, která se věnuje rozvoji pedagogicko-psychologických kompetencích učitele – nejlépe ve vztahu k profilu absolventa, který se chystá v rámci reformy přípravy učitelů. Již publikované příklady dobré praxe v našem Atlase najdete zde.

Přispějte do Atlasu i vy!

Atlas budeme v následující době nadále rozšiřovat, aby pokryl co nejvíce dobré praxe na pedagogických fakultách v Česku. Pokud tedy máte tip na předmět, kurz, metodiku nebo konkrétního vzdělavatele, který podle vás připravuje budoucí učitele tak, že může inspirovat okolí, budeme moc rádi, když se nám ozvete na atlas@otevreno.org. Můžete také využít tyto formuláře: tipy na konkrétní inspiraci a tipy na inspirativního vzdělavatele. Moc děkujeme za vaše podněty a doporučení!