měníme vzdělávání pedagogů

Náš příběh

6. října 2015

Pohár trpělivosti přetekl

Hlavní impuls začít něco dělat vzešel z diskuse TomášeDana nad nesmyslností některých předmětů… Takhle to přece nejde, řekli jsme si a začali přemýšlet, jestli by se nemohly klasické učitelské obory trošku přiblížit realitě výchovy a vzdělávání, s níž jsme měli oba zkušenosti jako skautští vedoucí.

Oslovili jsme další studenty, začali formovat tým a vhodnou strategii a během dvou měsíců jsme za připomínkování lidí kolem sestavili naše prohlášení.

1. prosince 2015

Odstartovali jsme iniciativu Otevřeno

Naši vizi jsme prezentovali akademickému senátu a vedoucím kateder brněnské pedagogické fakulty, na niž se celá naše aktivita zprvu zaměřovala. Spustili jsme web a začali sbírat podněty na inovace od podobně smýšlejících studentů…

1. února 2016

Prosadili jsme zavedení studentských oborových rad

Naším prvním cílem a také prvním úspěchem bylo obnovení studentských oborových rad na PedF MU. Prosadili jsme nové znění fakultního předpisu a především iniciovali vznik rad na jednotlivých katedrách, kde tyto studentské orgány spolupracují na kvalitě a změnách studia.

únor a březen 2016

Spojili jsme se napříč fakultami do celostátního hnutí

Prakticky hned po vzniku jsme začali domlouvat spolupráci se studenty z PrahyOlomouce a rozšíření Otevřena na další fakulty. Ukázalo se, že naše myšlenky jsou stejně přenositelné jako potřeba inovací.

29. března 2016

Naše teze jsme přibili na dveře fakult

Vznik celostátního studentského hnutí jsme dali vědět světu symbolicky na Den učitelů, kdy jsme po vzoru reformátora Martina Luthera přibili na dveře pedagogických fakult v Praze, Brně, Olomouci a Ústí nad Labem transparent s našimi 21 tezemi pro vzdělávání v 21. století. Akci komentovala řada médií.

O vyvěšení tezí diskutoval náš předseda Tomáš Čakloš v Českém rozhlase.

7. dubna 2016

Oslovili jsme všechny studenty a fakulty pedagogiky

Při příležitosti Dne vzdělávání jsme adresovali naši Výzvu studentům pedagogických fakult a též dopis všem akademikům. Se zájmem o spolupráci jsme též vystoupili na konferenci Asociace děkanů pedagogických fakult.

8. a 9. května 2016

Ustavujícím republikovým sněmem jsme založili spolek

Pro stabilní a dlouhodobé fungování iniciativy tvořené mnoha členy napříč celou zemí je klíčové zajistit demokratické řízení, na němž se všichni shodnou.

Na jaře jsme tak věnovali hodně energie promýšlení naší vnitřní organizace, jehož výsledkem jsou naše Stanovy a založení veřejně prospěšného spolku.

2016

Zorganizovali jsme desítky akcí

Na 30 různých akcí jsme v roce 2016 uspořádali na jednotlivých fakultách. Nejčastěji šlo o diskuse a kulaté stoly, ale také třeba vzdělávací semináře, workshopy nebo filmové kluby.

Nad rámec toho jsme navíc v Brně uskutečnili desítky setkání našeho English Clubu a celý semestrální kurz osobnostního rozvoje.

Celý rok jako na dlani si můžete prohlénout v naší Výroční zprávě za rok 2016.

prosinec 2016

Rozjeli jsme činnost v Plzni a Liberci a oslavili 1 rok

Studenti se k nám přidávají po celé zemi: Novou pobočku jsme otevřeli v Plzni, další se začala rodit v Liberci. První výročí naší činnosti jsme tak oslavili v zastoupení 6 z 9 pedagogických fakult v ČR.

Napříč fakultami se často a rádi setkáváme: Rok 2016 jsme tak zakončili naší vůbec největší akcí. Studenty z celérepubliky jsme pozvali do Prahy na sérii diskusí s hosty, inspiračních přednášek a workshopů.

9. května 2017

Vzděláváme se i v noci

Uspořádali jsme první ročník Noci vzdělávání – večer plný workshopů a přednášek probíhal současně na pedagogických fakultách v Praze, Olomouci a Plzni a přivítal řadu vzácných hostů i návštěvníků.

12. října 2017

Začali jsme mapovat inovace

Rozhodli jsme se aktivně vyhledávat a šířit příklady pozitivní praxe ve vzdělávání pedagogů. Po dlouhých přípravách jsme tak ve spolupráci s fakultami a několika nadacemi spustili projekt Mapování inovací.

K jednotlivým příběhům natáčíme videa, shromažďujeme další materiály a snažíme se je propagovat napříč fakultami. První video zachytilo předmět sebezkušenostní přípravy v Brně, který jsme na tiskové konferenci představili na Pedagogické fakultě UK v Praze spolu s jejím děkanem Michalem Nedělkou.

1. prosince 2017

2 roky Otevřena jsme oslavili opět velkým setkáním

Dvouleté výročí, velké školení o práci s lidmi a tradiční celostátní setkání, to vše v jednom prosincovém víkendu. Vzdělávali jsme se, plánovali nadcházející Noc vzdělávání, diskutovali a také tu slávu jaksepatří oslavili. 🙂

Náš další úspěch záleží také na vás

Zaujal vás náš příběh? Oceníme vaši pomoc!