měníme vzdělávání pedagogů

Náš tým tvoří 100 dobrovolníků na 7 fakultách

který tým si přejete zobrazit? celkový přehled

Tomáš Čakloš

předseda
strategie, finance, vedení organizace
studuje MU v Brně – celý profil »

Daniel Pražák

místopředseda
systémové aktivity, spolupráce
studuje UK a učí v Praze – celý profil »

Karel Doleček

organizační manažer
vnitřní organizace a pobočky
studuje MU v Brně – celý profil »

Hana Kuzníková

manažerka náboru
učí v Brně – celý profil »

Veronika Vohlídková

předsedkyně pobočky v Praze
studuje UK v Praze – celý profil »

Dan Vykoukal

předseda pobočky v Brně
studuje MU v Brně – celý profil »

Vojtěch Kuldan

předseda pobočky v Olomouci
studuje UPOL v Olomouci – celý profil »

Dominic Jačka

předseda pobočky v Plzni
studuje ZČU v Plzni – celý profil »

Tomáš Čurda

předseda pobočky v Ústí nad Labem
studuje UJEP v Ústí – celý profil »

Ondřej Vraštil

předseda pobočky v Liberci
studuje TUL v Liberci – celý profil »

Veronika Svrčinová

tisková mluvčí
studuje UPOL v Olomouci – celý profil »

Hana Jamrozová

vedoucí sociálních sítí
studuje MU v Brně – celý profil »

Michaela Škoníčková

místopředsedkyně v Praze
studuje UK v Praze – celý profil »

Karolína Zabloudilová

místopředsedkyně v Brně
studuje MU v Brně – celý profil »

Vojtěch Přecechtěl

místopředseda v Olomouci
studuje UPOL v Olomouci – celý profil »

Tereza Opelková

místopředsedkyně v Plzni
studuje ZČU v Plzni – celý profil »

Josef Čáp

místopředseda v Ústí
studuje UJEP v Ústí – celý profil »

Veronika Valínová

předsedkyně Předsednictva
studuje UK v Praze – celý profil »

Veronika Müllerová

personální manažerka
studuje UK v Praze – celý profil »

Daniela Čechová

předsedkyně Kontrolní komise
studuje UK v Praze – celý profil »

Monika Zuzaníková

členka Předsednictva
studuje MU v Brně – celý profil »

Matej Žitňanský

člen Předsednictva
studuje MU v Brně – celý profil »

Barbora Hucková

členka Předsednictva
studuje UJEP v Ústí – celý profil »

Petra Hlaváčová

členka Předsednictva
studuje UJEP v Ústí – celý profil »

Karolína Sládková

personalistka pobočky
studuje UPOL v Olomouci – celý profil »

Michal Kolesár

ekonom
studuje MU v Brně – celý profil »

Radek Válka

grafik
studuje MU v Brně – celý profil »

Karolína Čapková

členka týmu v Brně
studuje MU v Brně – celý profil »

Dominika Erbeková

členka týmu v Praze
studuje UK v Praze – celý profil »

Adéla Hudáková

členka týmu v Liberci
studuje TUL v Liberci – celý profil »

Štěpán Gabriel

člen týmu v Praze
studuje UK v Praze – celý profil »

Mikoláš Novotný

člen týmu v Brně
studuje MU v Brně – celý profil »

Adéla Klírová

členka týmu v Liberci
studuje TUL v Liberci – celý profil »

Tereza Matalová

členka týmu v Budějovicích
studuje JČU v Budějovicích – celý profil »

Hynek Rybák

člen týmu v Budějovících
studuje JČU v Budějovicích – celý profil »

Daniel Přikryl

člen týmu Mapování
studuje MU v Brně – celý profil »

Laura Pérézová

členka týmu v Ústí
studuje UJEP v Ústí – celý profil »
+
dalších 60 lidí různých rolí