měníme vzdělávání pedagogů
který tým si přejete zobrazit? celkový přehled

Republikové předsednictvo

Předsednictvo je naším nejvyšším orgánem v době mezi každoročními Sněmy. Jeho členové mají hlasovací právo v rozhodování o důležitých záležitostech organizace: Schvalují strategické dokumenty, vnitřní pravidla nebo rozpočet a jmenují členy Rady coby výkonné vedení. Předsednictvo tvoří až 10 lidí zvolených Sněmem na jeden akademický rok a dále předsedové všech poboček.

Veronika Valínová

předsedkyně Předsednictva
koordinuje jednání orgánu
zvolena Sněmem na rok 2017/2018
studuje UK v Praze – celý profil »

Karel Doleček

člen Předsednictva
zvolen Sněmem na rok 2017/2018
studuje MU v Brně – celý profil »

Daniel Pražák

člen Předsednictva
zvolen Sněmem na rok 2017/2018
studuje UK v Praze – celý profil »

Tomáš Čakloš

člen Předsednictva
zvolen Sněmem na rok 2017/2018
studuje MU v Brně – celý profil »

Veronika Müllerová

členka Předsednictva
zvolena Sněmem na rok 2017/2018
studuje UK v Praze – celý profil »

Matej Žitňanský

člen Předsednictva
zvolen Sněmem na rok 2017/2018
studuje MU v Brně – celý profil »

Petra Hlaváčová

členka Předsednictva
zvolena Sněmem na rok 2017/2018
studuje UJEP v Ústí – celý profil »

Monika Zuzaníková

členka Předsednictva
zvolena Sněmem na rok 2017/2018
studuje MU v Brně – celý profil »

Barbora Hucková

členka Předsednictva
zvolena Sněmem na rok 2017/2018
studuje UJEP v Ústí – celý profil »

Veronika Vohlídková

předsedkyně pobočky v Praze
celý profil »

Dan Vykoukal

předseda pobočky v Brně
členem z titulu funkce
studuje MU v Brně – celý profil »

Vojtěch Kuldan

předseda pobočky v Olomouci
členem z titulu funkce
studuje UPOL v Olomouci – celý profil »

Dominic Jačka

předseda pobočky v Plzni
členem z titulu funkce
studuje ZČU v Plzni – celý profil »

Tomáš Čurda

předseda pobočky
členem z titulu funkce
studuje UJEP v Ústí – celý profil »