měníme vzdělávání pedagogů
který tým si přejete zobrazit? celkový přehled

Výkonné vedení celostátní organizace

Řízení a provoz Otevřena na celostátní úrovni zajišťuje Republiková rada a od ní odvozené jednotlivé sekce. Úkolem Rady je vést organizaci jako celek, zastupovat nás navenek a zajišťovat podporu jednotlivým pobočkám. Každý člen Rady odpovídá za určitou agendu a k jejímu zajištění má pod sebou další členy sekce. Rada podléhá Předsednictvu, které jako vrcholný orgán spolku jmenuje její členy a schvaluje klíčová rozhodnutí.

Členové Rady:

Další členové sekcí: