měníme vzdělávání pedagogů

V médiích

Otevíráme společenskou diskuzi o vzdělávání, nedílnou součástí naší práce je tedy vystupování v nejrůznějších médiích. Prohlédnout si můžete vybrané rozhovory a reportáže: