měníme vzdělávání pedagogů

Vzdělávací politika

Ať se nám to líbí, nebo ne, vzdělávání je závislé na politice. Chceme-li, aby se mu dostalo větší podpory, potom lepší než na vzdělávací politiku nadávat, je snažit se v ní vyjednat smysluplné změny. Jednáním s politiky a působením v systému usilujeme o lepší podmínky pro vzdělávání v ČR.