Činnost Otevřena je od roku 2022 uhlíkově neutrální

Snažíme se tvořit svět, v němž se bude příštím generacím dobře žít. Snažíme se tomu pomoct proměnou vzdělávání a je pro nás důležité, abychom tomu něčím jiným zároveň neškodili. Rozhodli jsme se přijmout náš díl odpovědnosti v řešení klimatické změny, jíž jako svět společně čelíme, a celou naši činnost jsme počínaje rokem 2022 učinili uhlíkově neutrální.

Šetrné zacházení s přírodou je nám vlastní již od našeho založení, kdy jsme se k němu zavázali v našich stanovách. Snižovat uhlíkovou stopu našich akcí, naší kanceláře a našeho cestování po republice se snažíme veřejnou dopravou, udržitelnými materiály i výběrem odpovědných dodavatelů. Kupujeme především bio a rostlinné občerstvení a hlavně se snažíme šetřit. I tak naše činnost, přirozeně, určitý otisk v přírodě zanechává. V roce 2022 to bylo dle certifikovaného auditu asi 53 tun CO2eq. Ty jsme kompenzovali financováním výsadby stromů a remízků do polí v Polních Chrčicích, které pomohou ozdravě krajiny a zachycování uhlíku z atmosféry. Díky tomuto našemu přispění byla naše činnost v roce 2022 uhlíkově neutrální.

Věnujeme se školství, ne klimatu. Jsme jen přesvědčení, že má-li si lidstvo počínat odpovědně a klimatickou krizi nějak zvládnout, tak v tom musejí jít příkladem právě ti, jichž se zdánlivě netýká. Věříme, že budeme českému školství a občanskému sektoru stimulem pro podobné rozhodnutí.