měníme vzdělávání pedagogů

Jsme hnutí studentů a učitelů
na pedagogických fakultách

Věříme, že cestou k proměně vzdělávání je dobrá příprava pedagogů. Od roku 2015 usilujeme o její zlepšování přímo zevnitř pedagogických fakult. Jsme studenti a učitelé z celého Česka. Pořádáme vzdělávací akce, pomáháme pedagogům růst a spolupracujeme na šíření dobré praxe a systémových změn.

Naše vize

Chceme, aby se všechny děti učily naplno, s radostí a rovnými šancemi a odcházely ze školy připravené na výzvy a příležitosti světa 21. století. Snažíme se, aby začínající učitelé pro děti na českých školách vytvářeli prostředí, v němž se tato vize stane skutečností.

Naše vize: 21 tezí pro 21. století »

Naše aktivity

1

Rozvíjíme budoucí učitele

Pořádáme vzdělávací akce, debaty a další aktivity pro studenty pedagogiky a začínající učitele. Pomáháme naší komunitě rozšiřovat si obzory a proměňovat vnitřní život fakult.

2

Podporujeme inovace na pedagogických fakultách

Vyhledáváme inovátory a snažíme se rozvíjet a rozšiřovat jejich dobou praxi. Tvoříme komunitu aktivních vzdělavatelů a hledáme společné cesty k dlouhodobým změnám.

3

Ovlivňujeme vzdělávací politiku a mediální diskuzi

Usilujeme o vytvoření takových společenských a systémových podmínek, které podpoří pedagogické fakulty v dalším rozvoji a umožní jejich proměnu.

Naši lidé

Míša

Michaela Sventeková studovala učitelství angličtiny a ZSV na pražské pedagogické fakultě a současně učila na středním odborném učilišti. V pražském Otevřenu měla původně na starosti vedení projektů, aktuálně je členkou našeho Předsednictva. Baví ji kreativní úkoly a všechno, díky čemu se jako učitelka může zlepšovat. Zdroje k tomu našla jak v aktivitách Otevřena, tak díky potkávání s dalšími členy z jiných poboček.

Tomáš

Tomáš Andrášik je lektor na Pedagogické fakultě MUNI v Brně a psychoterapeut. V pedagogické praxi se zaměřuje se se osobnostní a sebezkušenostní přípravu budoucích pedagogů a využití dramatu ve výchově a vzdělávání. S misí Otevřena je v souladu již od jeho založení, na kterém se podílel. Je členem Dozorčí rady spolku.

Tomáš

Tomáš Čakloš se posledních 11 let věnuje rozvoji dětí, dospívajících a dospělých ve Skautu. Když studoval na MUNI v Brně (pedagogiku, psychologii, sociologii a informatiku), uvědomil si, jak zásadním faktorem pro lepší vzdělávání je příprava učitelů – a jak skvělé by bylo více spolupracovat na jejím rozvoji zevnitř pedagogických fakult. V roce 2015 inicioval vznik Otevřena, jemuž se dnes věnuje jako předseda na plný úvazek.

Náš tým: další lidé »

Náš příběh

Bylo nás možná pět, možná deset. Studovali jsme pedagogickou fakultu brněnské MUNI a rozhodli jsme se pro ni začít dělat něco víc. Psal se rok 2015. Ze zkušeností vlastních i zprostředkovaných jsme věděli, že vzdělávání může vypadat úplně jinak – a dokonce že to jde i u nás na fakultě! Tak jsme založili Otevřeno.

Co začalo jako fakultní studentská iniciativa, záhy pokračovalo jako celostátní studentská organizace. Začali jsme propojovat budoucí učitele a pořádat pro ně – pro nás! – program, například Noci vzdělávání. Také jsme se pustili do systémových změn. Prosadili jsme první změny na fakultách, jednali jsme s premiérem a zabránili škrtům ve státním rozpočtu. A dál jsme podporovali myšlenku změny.

V roce 2019 jsme přijali nové směřování a potvrdili si živý trend. Už nejsme jen studentská iniciativa. Jsme hnutí studentů, učitelů, vyučujících na pedagogických fakultách. A hodláme měnit české školství, co nám jen síly budou stačit.

V médiích

Jak fungujeme

Jsme spolek. Máme Stanovy. Řídíme se jimi. Fungujeme jako jedna velká členská demokracie.

120+
členů

Naším členem může být každý, kdo se aktivně podílí na naplňování našeho poslání.

6
poboček

Aktuálně působíme v Praze, Brně, Olomouci, Plzni, Českých Budějovicích a Hradci Králové.


týmů a aktivit

Nad rámec poboček u nás pracuje nespočet celostátních týmů a skupin. A také naše vedení.

Stavíme na dobrovolnících a děláme to celé ve svém volném čase. Nad rámec toho též zapojujeme část členů jako zaměstnance, abychom zajistili profesionální provoz a vedení organizace a projektů.

Naši činnost nakonec garantuje Dozorčí rada složená ze zástupců akademického a vzdělávacího světa:

  • Michal Nedělka – děkan Pedagogické fakulty UK v Praze
  • Silvie Pýchová – ředitelka Stálé konference asociací ve vzdělávání
  • Bohuslav Hora – zástupce ředitele základní školy
  • Tomáš Andrášik – vyučující Katedry pedagogiky Pedagogické fakulty MU v Brně
  • Renata Hubáčová – pedagožka a lektorka

Jak hospodaříme

Spolupracujeme s finančními partnery – nadacemi i drobnými dárci. 100 % našich příjmů pochází ze soukromých zdrojů, naprostou většinu z toho v současnosti tvoří Nadační fond Avast, Nadace České spořitelny, Nadace OSF a Nadace Blíž k sobě.