Jsme hnutí studentů, učitelů a vzdělavatelů na pedagogických fakultách

Věříme, že cestou k proměně vzdělávání je dobrá příprava pedagogů. Od roku 2015 usilujeme o její zlepšování přímo zevnitř pedagogických fakult. Jsme studenti a vyučující z celého Česka. Pořádáme vzdělávací akce, pomáháme pedagogům růst a spolupracujeme na šíření dobré praxe a systémových změn.

Výroční zpráva za rok 2023 »

Naše vize

Chceme, aby se všechny děti učily naplno, s radostí a rovnými šancemi a odcházely ze školy připravené na výzvy a příležitosti světa 21. století. Usilujeme o to, aby do českých škol přicházeli začínající učitelé, kteří tuto vizi promění ve skutečnost.

Naše vize: 21 tezí pro 21. století »

Naše aktivity

1

Aktivizujeme, spojujeme a rozvíjíme budoucí učitele

Pořádáme vzdělávací akce, debaty a další aktivity pro studenty pedagogiky a začínající učitele. Pomáháme naší komunitě rozšiřovat si obzory a proměňovat vnitřní život fakult.

Noc vzdělávání »

Chci si zapsat »

Další akce a události »

2

Podporujeme inovace na pedagogických fakultách

Vyhledáváme inovátory a snažíme se rozvíjet a rozšiřovat jejich dobou praxi. Tvoříme komunitu aktivních vzdělavatelů a hledáme společné cesty k dlouhodobým změnám.

Otevřená výzva »

Atlas inspirativní přípravy učitelů »

Vzdělavatelské konference »

3

Ovlivňujeme vzdělávací politiku a mediální diskuzi

Usilujeme o vytvoření takových společenských a systémových podmínek, které podpoří pedagogické fakulty v dalším rozvoji a umožní jejich proměnu.

Reforma přípravy učitelů »

Bezpečí otevřeno »

Inspirující učitelé »

Hovory z kabinetu »

Naši lidé

Míša

Michaela Sventeková studovala učitelství angličtiny a ZSV na pražské pedagogické fakultě a současně učila na středním odborném učilišti. V pražském Otevřenu měla původně na starosti vedení projektů, aktuálně je členkou našeho Předsednictva. Baví ji kreativní úkoly a všechno, díky čemu se jako učitelka může zlepšovat. Zdroje k tomu našla jak v aktivitách Otevřena, tak díky potkávání s dalšími členy z jiných měst.

Tomáš

Tomáš Čakloš se posledních 11 let věnuje rozvoji dětí, dospívajících a dospělých ve Skautu. Když studoval na MUNI v Brně (pedagogiku, psychologii, sociologii a informatiku), uvědomil si, jak zásadním faktorem pro lepší vzdělávání je příprava učitelů – a jak skvělé by bylo více spolupracovat na jejím rozvoji zevnitř pedagogických fakult. V roce 2015 inicioval vznik Otevřena, jemuž se dnes věnuje jako předseda na plný úvazek. Náš tým: další lidé »

Náš příběh

Bylo nás možná pět, možná deset. Studovali jsme pedagogickou fakultu brněnské MUNI a rozhodli jsme se pro ni začít dělat něco víc. Psal se rok 2015. Ze zkušeností vlastních i zprostředkovaných jsme věděli, že vzdělávání může vypadat úplně jinak – a dokonce že to jde i u nás na fakultě! Tak jsme založili Otevřeno.

Co začalo jako fakultní studentská iniciativa, záhy pokračovalo jako celostátní studentská organizace. Začali jsme propojovat budoucí učitele a pořádat pro ně – pro nás! – program, například Noci vzdělávání. Také jsme se pustili do systémových změn. Prosadili jsme první změny na fakultách, jednali jsme s premiérem a zabránili škrtům ve státním rozpočtu. A dál jsme podporovali myšlenku změny.

V roce 2019 jsme přijali nové směřování a potvrdili si živý trend. Už nejsme jen studentská iniciativa. Jsme hnutí studentů, učitelů, vyučujících na pedagogických fakultách. A hodláme měnit české školství, co nám jen síly budou stačit.

V médiích

Jak fungujeme

Jsme spolek. Máme Stanovy. Řídíme se jimi. Fungujeme jako jedna velká členská demokracie.

300+ členů

Naším členem může být každý, kdo se aktivně podílí na naplňování našeho poslání.

9 měst

Působíme v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Liberci, Českých Budějovicích, Hradci Králové a Ústí nad Labem. Na všech pedagogických fakultách v ČR.

∞ týmů a aktivit

Nad rámec místních týmů u nás pracuje nespočet celostátních týmů a skupin. A také naše vedení.

Stavíme na dobrovolnících a děláme to celé ve svém volném čase. Nad rámec toho též zapojujeme část členů jako zaměstnance, abychom zajistili profesionální provoz a vedení organizace a projektů.

Jsme hnutí, ne centrálně řízená firma. Stavíme na autonomii a vnitřní motivaci. Snažíme se uplatňovat sebeřízení a svobodu v práci. Snažíme se být učící organizací. Děláme, co umíme.

Naši činnost nakonec garantuje Dozorčí rada složená ze zástupců akademického a vzdělávacího světa:

  • Michal Nedělka – děkan Pedagogické fakulty UK v Praze
  • Silvie Pýchová – ředitelka Stálé konference asociací ve vzdělávání
  • Bohuslav Hora – zástupce ředitele základní školy
  • Tomáš Andrášik – vyučující Katedry pedagogiky Pedagogické fakulty MU v Brně
  • Renata Hubáčová – pedagožka a lektorka

Jak hospodaříme

Spolupracujeme s finančními partnery – nadacemi i drobnými dárci. 100 % našich příjmů pochází ze soukromých zdrojů. Našimi hlavními partnery, díky kterým můžeme zlepšovat české vzdělávání, momentálně jsou:

Abakus Nadační fond

Nadační fond Abakus navazuje na činnost svého předchůdce Nadačního fondu Avast. Abakus ve spolupráci s Otevřenem se významně podílí na rozvoji pedagogické přípravy učitelů. Jen v roce 2020 v rámci prvního ročníku Otevřené výzvy jsme díky Abakusu mohli rozdělit částku ve výši 3 milionů Kč mezi 10 vybraných projektů inovujících přípravu pedagogů. Nadace nejen financuje a konzultuje výzvy, ale v rámci partnerství podporuje i rozvoj celého Otevřena.

Nadace České spořitelny

Nadace České spořitelny je jedním z našich nejsilnějších a nejstabilnějších partnerů. V minulých letech nadace významně podpořila rozvoj Otevřena a podílela se s námi na formování komunity vzdělavatelů. Díky spolupráci s Nadací České spořitelny můžeme spojovat aktéry a inovátory přímo uvnitř systému vzdělávání pedagogů, na pedagogických fakultách. Na formování komunity spolupracujeme s vícero organizacemi, hlavně s organizací Učitel naživo, s níž jsme spolupráci zakotvili do podrobného memoranda.

Nadace RSJ

Nadace RSJ se zaměřuje na zdravý psychosociální vývoj dětí se zvláštním ohledem na přemýšlivé děti, podporuje systémovou změnu ve vzdělávání a rozvíjí filantropii. Díky dlouhodobé spolupráci s Nadací RSJ můžeme v Otevřeno pracovat na inovacích ve vzdělávání učitelů a budovat komunitu vzdělavatelů, kteří proměňují přípravu učitelů v Česku.

Nadace OSF

Počátkem roku 2020 jsme zahájili nový projekt s podporou programu Stronger Roots Nadace OSF, který posiluje stabilitu a odolnost neziskových organizací v České republice, Maďarsku a na Slovensku a pomáhá jim vytvářet si kolem sebe silnější komunitu příznivců a podporovatelů. Grant nám umožňuje rozšiřovat naši členskou základnu, efektivněji a aktivněji s ní pracovat, a tím se posouvat k naplnění naší vize, aby se české děti učily naplno a s radostí.

Nadace Blíž k sobě

Naším dlouholetým partnerem je Nadace BLÍŽKSOBĚ, jež s námi spolupracuje právě v oblasti vzdělávání. V minulých letech tato nadace významně podpořila rozvoj Otevřena a naši vizi. Modernizace celého vzdělávacího procesu tak, aby lépe reflektoval požadavky současné doby, je pro nadaci, stejně jako pro Otevřeno, zcela klíčovou prioritou. Prostředky BLÍŽKSOBĚ směřují v rámci projektů Otevřena zejména na aktivity pro studující pedagogy a na mediální a advokační činnost.

Nadační fond Simony Kijonkové

Nadační fond Simony Kijonkové (NFSK) přispívá ke zlepšování a rozvoji kvality života dětí a mládeže a rodičů samoživitelů a podporuje technologie usnadňující život lidem v nouzi. Spolupráce s NFSK nám umožňuje šířit mezi budoucími učiteli povědomí o tom, proč je důležité vytváření bezpečného prostředí na školách, co obnáší a kudy k němu vedou cesty.

Hospodaříme účelně a transparentně. Na naše účty interně dohlíží Kontrolní komise ve složení Laura Pérézová a Karin Polcar. Komisi lze kontaktovat na kontrolni.komise@otevreno.org. Zveřejňujeme účetní závěrku i další podrobnosti nad rámec zákona: