abakus

Otevřená výzva

Společně posouváme vzdělávání učitelů
k dopadu na učení dětí

1.

Hledáme vzdělavatele, kteří chtějí budoucí učitele lépe připravit na práci s dětmi

2.

Do 16. října 2022 bylo možné přihlašovat záměry inovací na pedagogických fakultách do III. ročníku

3.

Na jejich uskutečnění jsme dali již 8 milionů a rozdělíme dalších 5 000 000 korun

Věříme, že si děti zaslouží lepší vzdělávání a že cesta k němu vede přes přípravu učitelů. Její kvalita stojí na zapálených vyučujících pedagogických fakult, kteří se snaží tuto vizi každodenně proměňovat v realitu. Tyto inovátory mezi námi jsme se rozhodli propojit a podpořit.

Společně s nadačním fondem Abakus se obracíme na všechny pracoviště na pedagogických fakultách, jejich vzdělavatele a na všechny z nás, kdo to vidíme podobně. Již potřetí přicházíme s Otevřenou výzvou a vyzýváme nás, abychom pokračovali v hledání cest, jak výuku na fakultách více zaměřit na práci s dětmi. Společně se můžeme zasadit o to, aby se na dalších a dalších školách všechny děti učily naplno, s radostí a rovnými šancemi.

Letos jsme ještě odvážnější! Hledáme projekty systémových inovací, za nimiž budou stát celá pracoviště.

Vyučujícím na pedagogických fakultách v III. ročníku poskytneme:

 • Finance na realizaci projektů systémových inovací ve výši až 1 500 000 Kč.
 • Setkávání komunity profesionálů nejen z akademického prostředí.
 • Propagaci a šíření v rámci našeho Atlasu inovací a dobré praxe.
 • Konzultace a nemateriální podporu dle možností.

V rámci Otevřené výzvy podpoříme inovace předmětů, které:

 • Proběhnou na některé z pedagogických fakult v ČR.
 • Zasáhnou širokou skupinu studentů učitelství.
 • Budou zaměřené na rozvoj pedagogicko-psychologických kompetencí studentů učitelství.
 • Budou v souladu s naší vizí a budou směřovat k budoucímu rozvoji žáků na školách.
 • Budou systémově a udržitelně zařazené do studijního programu.

Jak to celé proběhne?

 • Do 16. října 2022 bylo možné přihlašovat projekty systémových inovací skrze online formulář níže.
 • 8–10 projektů s nejvyšším bodovým hodnocením zveme k setkání s odbornou komisí.
 • V listopadu 2022 rozhodne odborná komise o rozdělení 5 milionů korun mezi 4-5 projektů.
 • Spolupráce poběží od ledna 2023 do června 2024, během kterých dojde na inovace výuky, čerpání financí a další aktivity.
Plné znění výzvy a pravidel »
všechny informace a instrukce
přihlašování projektových záměrů bylo ukončeno 16. října 2022

11 projektů II. ročníku je v plném proudu:

 • V rámci I. ročníku Otevřené výzvy jsme na podzim 2021 z celkových 23 přihlášených vybrali dle těchto pravidel 11 projektů inovujících přípravu učitelů.
 • Jejich týmy právě pracují na přípravě inovací, aby je v akademickém roce 2022/2023 poprvé zařadily do fakultní výuky.
 • 11 projektů podpořených v rámci II. ročníku »

10 projektů I. ročníku právě uzavíráme:

 • V rámci I. ročníku Otevřené výzvy jsme na podzim 2020 z celkových 36 přihlášených vybrali dle těchto pravidel 10 projektů inovujících přípravu učitelů.
 • Jejich týmy pracovaly na přípravě inovací, aby je v akademickém roce 2021/2022 poprvé zařadily do fakultní výuky.
 • 10 projektů podpořených v rámci I. ročníku »

Kdo jsme?

 • Jsme hnutí studentů a učitelů na pedagogických fakultách.
 • Chceme, aby se všechny děti učily naplno, s radostí a rovnými šancemi a odcházely ze školy připravené na výzvy a příležitosti světa 21. století. Snažíme se, aby začínající učitelé pro děti na českých školách vytvářeli prostředí, v němž se tato vize stane skutečností.
 • Více o naší vizi » Více o nás »

Abakus a Otevřeno

 • Kvalitní a moderní vzdělání považuje nadační fond Abakus za základní nástroj pro to, aby mohla nová generace uspět v měnícím se světě 21. století. Proto dlouhodobě podporuje inovátory a průkopníky na poli vzdělávání. Do této kategorie patří i Otevřeno, s nímž sdílí přesvědčení, že klíčem k lepší výuce jsou dobře připravení učitelé. V roce 2019 přišli zástupci Otevřena s návrhem spolupráce v oblasti inovací ve vzdělávání pedagogů. Nadační fond navrhl rámec grantového programu, který kompletně financuje. Výsledkem společné práce je již 21 podpořených projektů a vyhlášení třetího ročníku Otevřené výzvy.

Přejete si nadále zůstat v obraze?

Přihlaste se k odběru newsletteru naší Otevřené výzvy:

Kontakt otevrena.vyzva@otevreno.org

Petr Sucháček

vedoucí programu
telefon: 737 024 695

Jan Chmelař

koordinátor programu

Anna Frombergerová

koordinátorka programu