Naše hnutí tvoří přes 300 studentů, učitelů, vzdělavatelů a dalších členů napříč pedagogickými fakultami

Tomáš Čakloš

předseda
 • studoval pedagogiku, psychologii, sociologii a informatiku na MUNI v Brně, vzdělává pedagogy ve Skautu
 • věnuje se vedení, strategii, programu a financím, mluví, naslouchá, hledá cesty, člen Rady, statutární orgán
tomas.caklos@otevreno.org
telefon: 774 222 918

Aneta Pešková

vedoucí studentského programu
 • studuje učitelství základů společenských věd a dějepisu na PedF UK, vede skautský oddíl
 • věnuje se vedení studentského programu, členka Rady

Monika Krajčírová

provozní
 • studovala sociální pedagogiku a volný čas na Pedf MU, věnovala se lektorování primární prevence v organizacích Podané ruce a NESEHNUTÍ
 • věnuje se provozním záležitostem oraganizace, členka Rady

Anna Herzigová

koordinátorka personalistiky a PR
 • vystudovala pedagogickou fakultu na MUNI v Brně, lektoruje zážitkové a vzdělávací programy
 • věnuje se personalistice a vnitřní a vnější komunikaci
anna.herzigova@otevreno.org
telefon: 606 951 054

Marek Boček

vedoucí podprogramu Inovátorské konference
 • studoval práva a učitelství, vzdělává budoucí učitele na Přf MU, lektor a metodik zážitkových workshopů v Paměti národa
 • věnuje se péči o vzdělavatele

Linda Pleskačová

PR podpora a grafička
 • studuje učitelství pedagogiky na PedF UK, zabývá se grafickým designem, fotografií a sociálními sítěmi
 • věnuje se PR a grafickému designu

Lucie Lněníčková

koordinátorka PR Noci vzdělávání, členka PR týmu
 • studuje andragogiku a management vzdělávání na UK v Praze
 • věnuje se tomu, aby byla Noc vzdělávání vidět a slyšet

Jan Chmelař

koordinátor podprogramu Otevřená výzva a realizátor podprogramu Mapování a sdílení inovací
 • studoval učitelství dějepisu, zeměpisu a tělesné výchovy na PdF UHK, učí na základní škole, v Junáku vede děti a zabývá se vzděláváním a organizací
 • věnuje se podpoře inovací na fakultách a jejich mapování

Anna Frombergerová

realizátorka podprogramu Otevřená výzva
 • psycholožka, absolvovala doktorské studium pedagogické a školní psychologie na PedF UK
 • věnuje se podpoře inovací na fakultách

Milan Maleček

ekonom
 • vystudoval Jihočeskou univezitu, pracuje ve státní správě, spoluzakládal komunitní (lesní) školku v Telči, provází děti na kroužku košíkové
 • věnuje se hospodaření organizace a všem členům a zaměstnancům pomáhá s administrativou kolem toho všeho
milan.malecek@otevreno.org
telefon: 723 325 843

Martina Kurowski

členka Předsednictva
 • vzdělavatelka budoucích učitelů na PedF MUNI v Brně

Alexandr Stropek

člen Předsednictva
 • studuje informatiku na PedF UK v Praze, působí ve skautském hnutí, učí na ZŠ Livingston

Klára Mácová

členka Předsednictva
 • učí na ZŠ, vystudovala učitelství angličtiny a občanky na JU v Českých Budějovicích

Lucie Říhová

členka Předsednictva
 • učí na ZŠ, studuje na PDF a FF MU, zástupuje MU ve Studentské komoře Rady vysokých škol

Dominik Lipovský

člen Předsednictva
 • vyrostl v divadle, studoval žurnalistiku a latinskoamerickou literaturu, školství se věnuje také jako redaktor pro Řízení školy
dominik.lipovsky@otevreno.org
telefon: 720 409 553

Natálie Vosmíková

koordinátorka studentů v Praze
 • studuje učitelství angličtiny a němčiny na Pedf UK, vede kroužky angličtiny
 • věnuje se koordinaci studentů v Praze

Johana Handlířová

koordinátorka studentského programu v Olomouci
 • studuje učitelství českého jazyka a dějepisu
 • věnuje se podporování činorodosti u studentů

Kateřina Vagundová

koordinátorka studentů v Olomouci
 • studuje učitelství pro první stupeň ZŠ a speciální pedagogiku na Pdf UPOL
 • věnuje se koordinaci studentů v Olomouci

Barbora Matějková

koordinátorka sdílení informací v Praze
 • studuje učitelství angličtiny a němčiny na PedF UK
 • věnuje se propojování studujících a vyučujících na fakultě

Antonín Talafous

koordinátor studentského programu v Praze
 • studuje učitelství angličtiny a ZSV na Pedf UK
 • věnuje se realizaci programu v Praze

Barbora Bačíková

koordinátorka vzdělavatelů v Olomouci
 • studuje doktorát z pedagogiky a učí angličtinu na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého
 • věnuje se tématu rozvoje charakteru a emocionální zralosti budoucích učitelů

Daniel Pražák

člen Kontrolní komise
 • učí na ZŠ Strossmayerovo náměstí v Praze
 • popularizuje učitelství a kontroluje chod organizace

Barbora Stadlerová

 • studuje učitelství angličtiny a matematiky na Pedf UK v Praze, učí angličtinu v jazykovce, je dlouholetou vedoucí dětských táborů

Eliška Horáčková

 • studuje učitelství angličtiny a francouzštiny na PedF UK v Praze, učila angličtinu na soukromé základní škole ERIZA v Mělníku

Dagmar Meda Brejlová

 • studuje na pedagogické fakultě v Olomouci, pracuje s předškolními dětmi

Markéta Popelářová

 • učí na základní škole, vystudovala učitelství občanky a němčiny na UK v Praze

Barbora Jarošová

 • studuje učitelství českého jazyka a dějepisu na PdF UHK

Tereza Veverková

 • studuje speciální pedagogiku se zaměřením na mentální postižení a PAS, pracuje v montessori dětské skupině

Petra Krčová

 • studuje pedagogiku na FF MUNI v Brně
+
dalších 250 lidí různých rolí