Naše hnutí tvoří přes 170 studentů, učitelů a dalších členů napříč pedagogickými fakultami

Tomáš Čakloš

předseda
 • studoval pedagogiku, psychologii, sociologii a informatiku na MUNI v Brně, vzdělává pedagogy ve Skautu
 • věnuje se vedení, strategii, programu a financím, mluví, naslouchá, hledá cesty, člen Rady, statutární orgán
tomas.caklos@otevreno.org
telefon: 774 222 918

Karel Doleček

místopředseda pro vnitřní rozvoj
 • studuje pedagogiku na MUNI v Brně, kde se též podílí na výuce, zabývá se univerzitními samosprávami
 • věnuje se vnitřní organizaci a rozvoji komunity, člen Rady
karel.dolecek@otevreno.org
telefon: 728 613 150

Veronika Morongová

vedoucí studentského programu
 • učí na svobodné základní škole, studovala pedagogiku na MUNI v Brně, vede mládež ve Skautu
 • věnuje se programu pro studenty a Noci vzdělávání, členka Rady
veronika.morongova@otevreno.org
telefon: 722 948 984

Markéta Popelářová

vedoucí politicko-mediálního programu a PR
 • učí na základní škole, dokončuje studia učitelství občanky a němčiny na UK v Praze
 • věnuje se vzdělávací politice, médiím a vnější komunikaci, členka Rady
marketa.popelarova@otevreno.org
telefon: 732 670 077

Hana Švábíková

vedoucí personalistiky
 • studovala personalistiku na MUNI v Brně, podílí se na zážitkových i vzdělávacích kurzech
 • věnuje se personalistice, vzdělávání a péči o lidi, členka Rady
hana.svabikova@otevreno.org
telefon: 774 623 350

Daniel Pražák

tiskový mluvčí
 • učí na ZŠ, dělá doktoranda a senátora na UK v Praze, popularizuje učitelství a natáčí podcast Hovory z kabinetu
 • věnuje se politicko-mediálnímu programu, člen Předsednictva
daniel.prazak@otevreno.org
telefon: 739 417 909

Petr Sucháček

vedoucí programu Otevřená výzva
 • učí na MUNI v Brně, kde rozvíjí prostor J4 a Centrum rozvoje pedagogických kompetencí, lektoruje nenásilnou komunikaci a natáčí Nenásilný podcast
 • věnuje se podpoře inovací na fakultách
petr.suchacek@otevreno.org
telefon: 737 024 695

Veronika Vohlídková

vedoucí pobočky v Praze
 • studuje učitelství českého jazyka a základů společenských věd na PedF UK, vede dětské tábory a je lektorkou primární prevence
 • věnuje se vedení pobočky a Noci vzdělávání, členka Předsednictva
praha@otevreno.org

Martin Strnad

vedoucí pobočky v Brně
 • studuje pedagogiku na MUNI v Brně, kde současně pracuje s dětmi na základní škole
 • věnuje se vedení pobočky, člen Předsednictva
martin.strnad@otevreno.org
telefon: 773 068 815
brno@otevreno.org

Dominik Lipovský

vedoucí pobočky v Olomouci
 • studoval žurnalistiku na UP v Olomouci, nyní pokračuje studiem španělské filologie, zajímá se o pohybové divadlo s lidmi s PAS a píše o školství do e-magazínu Perpetuum
 • věnuje se vedení pobočky, člen PR týmu a Předsednictva
dominik.lipovsky@otevreno.org
telefon: 720 409 553
olomouc@otevreno.org

Helena Zemanová

vedoucí pobočky v Plzni
 • studuje učitelství na ZČU v Plzni
 • věnuje se vedení pobočky, členka Předsednictva
helena.zemanova@otevreno.org
telefon: 722 006 118
plzen@otevreno.org

Klára Plešingrová

vedoucí pobočky v Budějovicích
 • učí na ZŠ, studuje učitelství angličtiny a občanky na JČU v Českých Budějovicích, působí jako lektorka lidskoprávního vzdělávání
 • věnuje se vedení pobočky a studentskému programu, členka Předsednictva
klara.plesingrova@otevreno.org
telefon: 777 952 536
budejovice@otevreno.org

Michal Pajer

vedoucí pobočky v Hradci
 • studuje učitelství dějepisu a společenských věd na UHK v Hradci Králové, kde je také akademickým senátorem
 • věnuje se vedení pobočky a podpoře studentských aktivit, člen Předsednictva
michal.pajer@otevreno.org
telefon: 774 949 572
hradec@otevreno.org

Kryštof Klabouch

 • učí v MŠ a studuje učitelství na JČU v Českých Budějovicích, vede mládež ve Skautu
 • věnuje se vnitřní komunikaci hnutí, předseda Předsednictva

Michaela Sventeková

 • studovala učitelství angličtiny a ZSV na pražské UK, učí na střední škole
 • místopředsedkyně Předsednictva

Anna Herzigová

personalistka a komunikace
 • studuje pedagogiku na MUNI v Brně, pracuje s lidmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, baví ji symbióza neformálního vzdělávání a umění
 • věnuje se péči o lidi, členka Předsednictva
anna.herzigova@otevreno.org
telefon: 606 951 054

Tereza Novotná

koordinátorka finanční spolupráce
 • studovala projektové řízení na ČVUT, před působením v Otevřenu působila v neziskovém i v byznysovém světě
 • věnuje se spolupráci s finančními partnery
tereza.novotna@otevreno.org
telefon: 775 871 536

Kateřina Martínková

vedoucí programu Komunita vzdělavatelů
 • absolvovala učitelství angličtiny a francouzštiny na MUNI, lektoruje neformálního vzdělávání a zážitkovou pedagogiku, facilituje, designuje a koordinuje neformálně vzdělávací projekty
 • věnuje se vedení Komunity a práci s akademiky
katerina.martinkova@otevreno.org
telefon: 774 129 634

Jan Zeman

koordinátor programu Komunita vzdělavatelů
 • studoval pedagogiku na FF UK, organizuje kurzy zážitkové pedagogiky a dětské tábory
 • věnuje se konferencím pro komunitu

Jan Chmelař

koordinátor programu Otevřená výzva
 • studuje učitelství dějepisu a tělesné výchovy na na PdF UHK, učí na ZŠ, ve Skautu vede děti a zabývá se vzděláváním a organizací
 • věnuje se podpoře inovací na fakultách

Anna Frombergerová

realizátorka programu Otevřená výzva
 • vystudovaná psycholožka, nyní pokračuje v doktorském studiu pedagogické a školní psychologie
 • věnuje se podpoře inovací na fakultách

Karel Jirovec

vedoucí programu Noci vzdělávání
 • studuje učitelství češtiny a němčiny na PedF UK v Praze a učí český jazyk na ZŠ Strossmayerovo náměstí
 • věnuje se podpoře budoucích učitelů, projektům pražského Otevřena a organizaci programu Noci vzdělávání
karel.jirovec@otevreno.org
telefon: 777 626 267

Kateřina H. Smetanová

produkční koordinátorka pro provoz organizace
 • studuje učitelství chemie a výchovy ke zdraví na PedF UK v Praze, učí na střední škole

Tomáš Andrášik

 • provází studenty sebezkušenostní přípravou na profesi na MUNI v Brně, lektoruje dramatickou improvizaci v angličtině, psychoterapeut
 • pomáhá promýšlet strategii, člen Dozorčí rady

Milan Maleček

ekonom
 • věnuje se hospodaření organizace a všem členům a zaměstnancům pomáhá s administrativou kolem toho všeho

Andrea Špoková

designérka programu
 • učí angragogiku a osobnostní přípravu na MUNI v Brně, kde současně dělá doktorát
 • věnuje se designu programu a podpoře inovací na fakultách

Marek Lisý

 • absolvoval MFF a PedF UK, učí informatiku na základní škole, spoluzaložil vzdělávací projekt Včelka
 • podílí se na spolupráci s partnery
+
dalších 140 lidí různých rolí