Naše hnutí tvoří přes 300 studentů, učitelů, vzdělavatelů a dalších členů napříč pedagogickými fakultami

Tomáš Čakloš

předseda
 • studoval pedagogiku, psychologii, sociologii a informatiku na MUNI v Brně, vzdělává pedagogy ve Skautu
 • věnuje se vedení, strategii, programu a financím, mluví, naslouchá, hledá cesty, člen Rady, statutární orgán
tomas.caklos@otevreno.org
telefon: 774 222 918

Dominik Lipovský

vedoucí studentského programu
 • vyrostl v divadle, studoval žurnalistiku, pokračuje studiem latinskoamerické literatury, školství se věnuje také jako redaktor pro Řízení školy
 • věnuje se vedení studentského programu na pedagogických fakultách, člen Rady
dominik.lipovsky@otevreno.org
telefon: 720 409 553

Hana Švábíková

vedoucí akceleračního programu a personalistiky
 • studovala personalistiku na MUNI v Brně, podílí se na zážitkových i vzdělávacích kurzech
 • věnuje se personalistice, vzdělávání, péči o lidi a inovacím na fakultách, členka Rady
hana.svabikova@otevreno.org
telefon: 774 623 350

Markéta Popelářová

vedoucí politicko-mediálního programu a PR
 • učí na základní škole, dokončuje studia učitelství občanky a němčiny na UK v Praze
 • věnuje se vzdělávací politice, médiím a vnější komunikaci, členka Rady
marketa.popelarova@otevreno.org
telefon: 732 670 077

Tereza Novotná

koordinátorka finanční spolupráce
 • studovala projektové řízení na ČVUT, před působením v Otevřenu působila v neziskovém i v byznysovém světě
 • věnuje se spolupráci s finančními partnery
tereza.novotna@otevreno.org
telefon: 775871536

Daniel Pražák

tiskový mluvčí
 • učí na základní škole, studuje doktorát na PedF UK v Praze, popularizuje učitelství a natáčí podcast Hovory z kabinetu, stará se o kočku Disertaci
 • věnuje se politicko-mediálnímu programu
daniel.prazak@otevreno.org
telefon: 739 417 909

Petr Sucháček

vedoucí podprogramu Otevřená výzva
 • učí na MUNI v Brně, kde rozvíjí prostor J4 a Centrum rozvoje pedagogických kompetencí, lektoruje nenásilnou komunikaci a natáčí Nenásilný podcast
 • věnuje se podpoře inovací na fakultách
petr.suchacek@otevreno.org
telefon: 737024695

Marek Boček

vedoucí podprogramu Komunita vzdělavatelů budoucích učitelů
 • studoval práva a učitelství, vzdělává budoucí učitele na Přf MU, lektor a metodik zážitkových workshopů v Paměti národa
 • věnuje se péči o Komunitu vzdělávatelů budoucích učitelů

Monika Krajčírová

provozní
 • studovala sociální pedagogiku a volný čas na Pedf MU, věnovala se lektorování primární prevence v organizacích Podané ruce a NESEHNUTÍ
 • věnuje se provozním záležitostem

Anna Herzigová

podpora personalistiky a realizátorka komunikačních kampaní
 • vystudovala pedagogickou fakultu na brněnské MUNI, lektoruje a píše na sítě
 • věnuje se personalistice a vnitřní a vnější komunikaci
anna.herzigova@otevreno.org
telefon: 606 951 054

Linda Pleskačová

PR podpora a grafička
 • studuje učitelství pedagogiky a angličtiny na PedF UK, zabývá se grafickým designem, fotografií a sociálními sítěmi
 • věnuje se PR a grafickému designu

Aneta Pešková

podpora realizace studentského programu
 • studuje učitelství základů společenských věd a dějepisu na PedF UK, vede skautský oddíl
 • věnuje se podpoře studentského programu a komunikaci s programovými týmy

Jan Chmelař

koordinátor podprogramu Otevřená výzva a realizátor podprogramu Mapování a sdílení inovací
 • studoval učitelství dějepisu, zeměpisu a tělesné výchovy na PdF UHK, učí na základní škole, v Junáku vede děti a zabývá se vzděláváním a organizací
 • věnuje se podpoře inovací na fakultách a jejich mapování

Anna Frombergerová

realizátorka podprogramu Otevřená výzva
 • vystudovaná psycholožka, nyní pokračuje v doktorském studiu pedagogické a školní psychologie
 • věnuje se podpoře inovací na fakultách

Simona Kubátová

produkční podprogramu Inovátorské konference
 • studuje učitelství dějepisu a základů společenských věd na univerzitě v Hradci Králové, ve volném čase pracuje s dětmi a mládeží v Junáku
 • věnuje se organizaci akcí v rámci akceleračního programu

Milan Maleček

ekonom
 • vystudoval Jihočeskou univezitu, pracuje ve státní správě, spoluzakládal komunitní (lesní) školku v Telči, provází děti na kroužku košíkové
 • věnuje se hospodaření organizace a všem členům a zaměstnancům pomáhá s administrativou kolem toho všeho
milan.malecek@otevreno.org
telefon: 723 325 843

Karel Doleček

člen Předsednictva
 • studoval vzdělávání na MUNI v Brně a nadšení pro téma ho neopouští
 • věnuje se především vnitřnímu rozvoji organizace, aby všichni měli nástroje, které potřebují
karel.dolecek@otevreno.org
telefon: 728 613 150

Martina Kurowski

členka Předesednictva
 • vzdělavatelka budoucích učitelů na PedF MUNI v Brně

Alexandr Stropek

člen Předsednictva
 • studuje informatiku na PedF UK v Praze, působí ve skautském hnutí, začínající učitel na ZŠ Livingston
 • věnuje se inovativní metodám ve výuce

Klára Mácová

členka Předesednictva
 • učí na ZŠ, vystudovala učitelství angličtiny a občanky na JU v Českých Budějovicích
klara.macova@otevreno.org
telefon: 777 952 536

Lucie Říhová

členka Předesednictva
 • učitelka, studentka, zástupkyně MUNI ve Studentské komoře Rady vysokých škol

Tomáš Bederka

člen Předsednictva
 • člen kolegia děkana Pedagogické fakulty UK, pracuje především na marketingu, PR a nových konceptech

Karolína Kozohorská

 • studuje český a anglický jazyk na MUNI v Brně, čtvrtým rokem se věnuje vyučování angličtiny
karolina.kozohorska@otevreno.org
telefon: 605 567 833

Petra Seniurová

 • studuje učitelství pro 1. stupeň na UP v Olomouci, učí na ZŠ a je vedoucí na dětských táborech
petra.seniurova@otevreno.org
telefon: 773 242 553

Michal Pajer

realizátor podpodprogramu Fakultní participace na Reformě přípravy učitelů
 • studuje učitelství dějepisu a společenských věd na UHK v Hradci Králové, kde je také akademickým senátorem
 • věnuje se podpoře Reformy přípravy učitelů
michal.pajer@otevreno.org
telefon: 774949572

Tomáš Andrášik

 • provází studenty sebezkušenostní přípravou na profesi na MUNI v Brně, lektoruje dramatickou improvizaci v angličtině, psychoterapeut
 • pomáhá promýšlet strategii, člen Dozorčí rady

Anna Beránková

 • studuje učitelství matematiky a přírodopisu na PF JU v Českých Budějovicích a učí matematiku na ZŠ
anna.berankova@otevreno.org
telefon: 773 562 859

Daniela Horáčková

 • studuje speciální pedagogiku na MUNI, učí ve speciální mateřské školce

Tereza Veverková

 • studuje speciální pedagogiku se zaměřením na mentální postižení a PAS, pracuje v montessori dětské skupině
 • věnuje se pořádání vzdělávacích akcí, členka PR týmu

Štěpán Járka

 • studoval učitelství výtvarné a občanské výchovy a pedagogiku, učí VV, ZSV a ekonomii na střední umělecké škole, věnuje se popularizaci umění
 • věnuje se podpoře začínajících učitelů

Barbora Matějková

 • studuje učitelství angličtiny a němčiny, snaží se dělat studium zábavným nejen pro sebe, ale i pro ostatní
 • věnuje se vymýšlení a realizaci projektů

Barbora Stadlerová

 • studuje učitelství angličtiny a matematiky na Pedf UK v Praze, učí angličtinu v jazykovce, je dlouholetou vedoucí dětských táborů

Eliška Horáčková

vedoucí PR Noci vzdělávání
 • studuje učitelství angličtiny a francouzštiny na PedF UK v Praze, učila angličtinu na soukromé základní škole ERIZA v Mělníku
 • věnuje se studentskému programu, vede tým PR Noci vzdělávání
eliska.horackova@otevreno.org
telefon: 773 960 599

Ján Lukáč

 • založil spolek věnující se preventivním programům pro ZŠ, vedl dětské tábory, studoval architekturu a učitelství, pracuje ve správě majetku

Dagmar Meda Brejlová

 • studuje na pedagogické fakultě v Olomouci, pracuje s předškolními dětmi

Barbora Jarošová

 • studuje učitelství českého jazyka a dějepisu na PdF UHK
 • věnuje se správě sociálních sítí hradecké ho týmu

Petr Holub

 • studuje učitelství chemie, učil na Gymnáziu Lovosice, jezdí na stáže do zahraničních škol hledat netradiční způsoby vzdělávání

Barbora Bačíková

 • studuje doktorát z pedagogiky a zároveň učí angličtinu na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého
 • věnuje se tématu rozvoje charakteru a emocionální zralosti budoucích učitelů

Ludmila Sližová

 • dokončuje studium českého jazyka a výtvarné tvorby na UPOL, pracuje jako učitelka výtvarné výchovy na druhém stupni ZŠ Vítězná v Litovli
 • věnuje se PR, řeší vizuální a komunikační záležitosti, pomáhá s plánováním místních akcí, členka PR týmu

Petra Krčová

 • studuje pedagogiku na FF MUNI v Brně
 • věnuje se projektům brněnského Otevřena

Denisa Rendová

 • studuje pedagogickou fakultu v Olomouci a střední odbornou školu v Šumperku, provádí děti v malotřídce na prvním stupni
 • věnuje se správě sociálních sítí olomoucké ho týmu

Antonín Talafous

 • studuje učitelství angličtiny a ZSV na Pedf UK
 • věnuje se realizaci projektů v Praze

Leona Sochová

 • studuje učitelství německého jazyka a občanské výchovy na PedF UK, učí německý jazyk na ZŠ s rozšířenou výukou jazyků

Kateřina Hedvika Smetanová

 • studuje učitelství chemie a výchovy ke zdraví na PedF UK, učí na SŠ a je předsedkyní spolku Drosophila

Lukáš Lang

 • studuje učitelství angličtiny a občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ na Jihočeské univerzitě, pracuje s dětmi na školách v přírodě a letních táborech
+
dalších 250 lidí různých rolí