Naše hnutí tvoří přes 300 studentů, učitelů, vzdělavatelů a dalších členů napříč pedagogickými fakultami

Tomáš Čakloš

předseda
 • studoval pedagogiku, psychologii, sociologii a informatiku na MUNI v Brně, vzdělává pedagogy ve Skautu
 • věnuje se vedení, strategii, programu a financím, mluví, naslouchá, hledá cesty, člen Rady, statutární orgán
tomas.caklos@otevreno.org
telefon: 774 222 918

Dominik Lipovský

vedoucí studentského programu
 • vyrostl v divadle, studoval žurnalistiku, pokračuje studiem latinskoamerické literatury, školství se věnuje také jako redaktor pro Řízení školy
 • věnuje se vedení studentského programu na pedagogických fakultách, člen Rady
dominik.lipovsky@otevreno.org
telefon: 720 409 553

Hana Švábíková

vedoucí akceleračního programu
 • studovala personalistiku na MUNI v Brně, podílí se na zážitkových i vzdělávacích kurzech
 • věnuje se vedení akcelerančního programu, inovacím na fakultách a jejich mapování, členka Rady
hana.svabikova@otevreno.org
telefon: 774 623 350

Markéta Popelářová

vedoucí politicko-mediálního programu a PR
 • učí na základní škole, vystudovala učitelství občanky a němčiny na UK v Praze
 • věnuje se vzdělávací politice, médiím a vnější komunikaci, členka Rady
marketa.popelarova@otevreno.org
telefon: 732 670 077

Sára Škvorová

vedoucí personalistiky
 • studovala andragogiku a personální řízení na FF UK, pracovala jako HR manažerka a konzultantka
 • věnuje se vedení personalistiky, podpoře vedoucích a péči o lidi, členka Rady
sara.skvorova@otevreno.org
telefon: 720032400

Tereza Novotná

koordinátorka finanční spolupráce
 • studovala projektové řízení na ČVUT, před působením v Otevřenu působila v neziskovém i v byznysovém světě
 • věnuje se spolupráci s finančními partnery
tereza.novotna@otevreno.org
telefon: 775871536

Daniel Pražák

tiskový mluvčí
 • učí na základní škole, studuje doktorát na PedF UK v Praze, popularizuje učitelství a natáčí podcast Hovory z kabinetu, stará se o kočku Disertaci
 • věnuje se politicko-mediálnímu programu
daniel.prazak@otevreno.org
telefon: 739 417 909

Petr Sucháček

vedoucí podprogramu Otevřená výzva
 • učí na MUNI v Brně, kde rozvíjí prostor J4 a Centrum rozvoje pedagogických kompetencí, lektoruje nenásilnou komunikaci a natáčí Nenásilný podcast
 • věnuje se podpoře inovací na fakultách
petr.suchacek@otevreno.org
telefon: 737024695

Marek Boček

vedoucí podprogramu Inovátorské konference
 • studoval práva a učitelství, vzdělává budoucí učitele na Přf MU, lektor a metodik zážitkových workshopů v Paměti národa
 • věnuje se péči o vzdělavatele

Monika Krajčírová

provozní
 • studovala sociální pedagogiku a volný čas na Pedf MU, věnovala se lektorování primární prevence v organizacích Podané ruce a NESEHNUTÍ
 • věnuje se provozním záležitostem

Anna Herzigová

podpora personalistiky a realizátorka komunikačních kampaní
 • vystudovala pedagogickou fakultu na brněnské MUNI, lektoruje a píše na sítě
 • věnuje se personalistice a vnitřní a vnější komunikaci
anna.herzigova@otevreno.org
telefon: 606 951 054

Linda Pleskačová

PR podpora a grafička
 • studuje učitelství pedagogiky a angličtiny na PedF UK, zabývá se grafickým designem, fotografií a sociálními sítěmi
 • věnuje se PR a grafickému designu

Aneta Pešková

koordinátorka studentů v Praze, podpora realizace studentského programu
 • studuje učitelství základů společenských věd a dějepisu na PedF UK, vede skautský oddíl
 • věnuje se péči o pražský tým a podpoře studentského programu a komunikaci s programovými týmy

Jan Chmelař

koordinátor podprogramu Otevřená výzva a realizátor podprogramu Mapování a sdílení inovací
 • studoval učitelství dějepisu, zeměpisu a tělesné výchovy na PdF UHK, učí na základní škole, v Junáku vede děti a zabývá se vzděláváním a organizací
 • věnuje se podpoře inovací na fakultách a jejich mapování

Anna Frombergerová

realizátorka podprogramu Otevřená výzva
 • psycholožka, absolvovala doktorské studium pedagogické a školní psychologie na PedF UK
 • věnuje se podpoře inovací na fakultách

Simona Kubátová

produkční podprogramu Inovátorské konference
 • studuje učitelství dějepisu a základů společenských věd na univerzitě v Hradci Králové, ve volném čase pracuje s dětmi a mládeží v Junáku
 • věnuje se organizaci akcí v rámci akceleračního programu

Milan Maleček

ekonom
 • vystudoval Jihočeskou univezitu, pracuje ve státní správě, spoluzakládal komunitní (lesní) školku v Telči, provází děti na kroužku košíkové
 • věnuje se hospodaření organizace a všem členům a zaměstnancům pomáhá s administrativou kolem toho všeho
milan.malecek@otevreno.org
telefon: 723 325 843

Karel Doleček

koordinátor studentů v Brně, předseda Předsednictva
 • studoval vzdělávání na MUNI v Brně a nadšení pro téma ho neopouští
 • věnuje se péči o brněnský tým a také vnitřnímu rozvoji organizace, aby všichni měli nástroje, které potřebují
karel.dolecek@otevreno.org
telefon: 728 613 150

Tomáš Bederka

místopředseda Předsednictva
 • člen kolegia děkana Pedagogické fakulty UK, pracuje především na marketingu, PR a nových konceptech

Martina Kurowski

členka Předsednictva
 • vzdělavatelka budoucích učitelů na PedF MUNI v Brně

Alexandr Stropek

člen Předsednictva
 • studuje informatiku na PedF UK v Praze, působí ve skautském hnutí, začínající učitel na ZŠ Livingston

Klára Mácová

členka Předsednictva
 • učí na ZŠ, vystudovala učitelství angličtiny a občanky na JU v Českých Budějovicích

Lucie Říhová

členka Předsednictva
 • učitelka, studentka, zástupkyně MUNI ve Studentské komoře Rady vysokých škol

Hedvika Sládková

vedoucí PR Noci vzdělávání
 • studuje marketingovou komunikaci na UTB ve Zlíně, vyrůstala ve skautu, kde několik let vedla skautský oddíl
 • věnuje se marketingové komunikaci pro Noc vzdělávání

Michal Pajer

koordinátor studentského programu v Hradci a realizátor podpodprogramu Fakultní participace na Reformě přípravy učitelů
 • studuje učitelství dějepisu a společenských věd na UHK v Hradci Králové, kde je také akademickým senátorem
 • věnuje se podpoře Reformy přípravy učitelů
michal.pajer@otevreno.org
telefon: 774949572

Antonín Talafous

koordinátor studentského programu v Praze
 • studuje učitelství angličtiny a ZSV na Pedf UK
 • věnuje se realizaci programu v Praze

Tereza Veverková

koordinátorka studentského programu v Brně
 • studuje speciální pedagogiku se zaměřením na mentální postižení a PAS, pracuje v montessori dětské skupině
 • věnuje se pořádání vzdělávacích akcí, členka PR týmu

Barbora Bačíková

koordinátorka studentského programu v Olomouci
 • studuje doktorát z pedagogiky a zároveň učí angličtinu na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého
 • věnuje se pořádání akcí a tématu rozvoje charakteru a emocionální zralosti budoucích učitelů

Ludmila Sližová

koordinátorka studentů v Olomouci
 • dokončuje studium českého jazyka a výtvarné tvorby na UPOL, pracuje jako učitelka výtvarné výchovy na druhém stupni ZŠ Vítězná v Litovli
 • věnuje se péči o olomoucký tým, řeší vizuální a komunikační záležitosti, členka PR týmu

Barbora Stadlerová

 • studuje učitelství angličtiny a matematiky na Pedf UK v Praze, učí angličtinu v jazykovce, je dlouholetou vedoucí dětských táborů

Eliška Horáčková

 • studuje učitelství angličtiny a francouzštiny na PedF UK v Praze, učila angličtinu na soukromé základní škole ERIZA v Mělníku

Tomáš Andrášik

 • provází studenty sebezkušenostní přípravou na profesi na MUNI v Brně, lektoruje dramatickou improvizaci v angličtině, psychoterapeut
 • pomáhá promýšlet strategii, člen Dozorčí rady

Dagmar Meda Brejlová

 • studuje na pedagogické fakultě v Olomouci, pracuje s předškolními dětmi

Barbora Jarošová

 • studuje učitelství českého jazyka a dějepisu na PdF UHK

Karolína Kozohorská

 • studuje český a anglický jazyk na MUNI v Brně, čtvrtým rokem se věnuje vyučování angličtiny

Petra Seniurová

 • studuje učitelství pro 1. stupeň na UP v Olomouci, učí na ZŠ a je vedoucí na dětských táborech

Petra Krčová

 • studuje pedagogiku na FF MUNI v Brně
+
dalších 250 lidí různých rolí