měníme vzdělávání pedagogů

Náš tým tvoří přes 120 studentů, učitelů a dalších členů napříč pedagogickými fakultami

Tomáš Čakloš

předseda
 • absolvoval sociologii a informatiku na MUNI v Brně, kde studoval též pedagogiku a psychologii, vzdělává pedagogy ve Skautu
 • věnuje se vedení, strategii, programu a financím, člen Rady, statutární orgán
tomas.caklos@otevreno.org
telefon: 774 222 918

Karel Doleček

místopředseda pro vnitřní rozvoj
 • studuje pedagogiku na MUNI v Brně, kde se též podílí na výuce, zabývá se univerzitními samosprávami
 • věnuje se vnitřní organizaci a rozvoji komunity, člen Rady
karel.dolecek@otevreno.org
telefon: 728 613 150

Veronika Morongová

vedoucí studentského programu
 • studuje pedagogiku na MUNI v Brně, spoluzakládá svobodnou školu v Opavě, vede mládež ve Skautu
 • věnuje se podpoře studentského programu a Noci vzdělávání, členka Rady
veronika.morongova@otevreno.org
telefon: 722 948 984

Markéta Popelářová

vedoucí politicko-mediálního programu a PR
 • studuje učitelství občanky a němčiny na UK v Praze
 • věnuje se vzdělávací politice, médiím a vnější komunikaci, členka Rady
marketa.popelarova@otevreno.org
telefon: 732 670 077

Hana Švábíková

vedoucí personalistiky
 • studuje na FSS MUNI v Brně, pracuje jako personalistka, podílí se na zážitkových i vzdělávacích kurzech
 • věnuje se personalistice a vzdělávání, členka Rady
hana.svabikova@otevreno.org
telefon: 774 623 350

Marek Lisý

koordinátor spolupráce
 • absolvoval MFF a PedF UK, učí informatiku na základní škole, spoluzaložil vzdělávací projekt Včelka
 • věnuje se spolupráci s partnery, člen Rady
marek.lisy@otevreno.org
telefon: 702 143 850

Veronika Vohlídková

vedoucí pobočky v Praze
 • studuje učitelství českého jazyka a základů společenských věd na PedF UK, vede dětské tábory a je lektorkou primární prevence
 • věnuje se vedení pobočky a Noci vzdělávání, členka Předsednictva
praha@otevreno.org

Martin Strnad

vedoucí pobočky v Brně
 • studuje pedagogiku na MUNI v Brně, kde současně pracuje s dětmi na základní škole
 • věnuje se vedení pobočky, člen Předsednictva
martin.strnad@otevreno.org
telefon: 773 068 815
brno@otevreno.org

Dominik Lipovský

vedoucí pobočky v Olomouci
 • studoval žurnalistiku na UP v Olomouci, nyní pokračuje studiem španělské filologie, zajímá se o pohybové divadlo s lidmi s PAS a píše o školství do e-magazínu Perpetuum
 • věnuje se vedení pobočky, člen PR týmu a Předsednictva
dominik.lipovsky@otevreno.org
telefon: 720 409 553
olomouc@otevreno.org

Helena Zemanová

vedoucí pobočky v Plzni
 • studuje učitelství na ZČU v Plzni
 • věnuje se vedení pobočky, členka Předsednictva
helena.zemanova@otevreno.org
telefon: 722 006 118
plzen@otevreno.org

Klára Plešingrová

vedoucí pobočky v Budějovicích
 • učí na ZŠ, studuje učitelství angličtiny a občanky na JU v Českých Budějovicích, působí jako lektorka lidskoprávního vzdělávání
 • věnuje se vedení pobočky a studentskému programu, členka Předsednictva
klara.plesingrova@otevreno.org
telefon: 777 952 536
budejovice@otevreno.org

Michal Pajer

vedoucí pobočky v Hradci
 • studuje učitelství dějepisu a společenských věd na UHK v Hradci Králové, kde je také akademickým senátorem
 • věnuje se vedení pobočky a podpoře studentských aktivit, člen Předsednictva
michal.pajer@otevreno.org
telefon: 774 949 572
hradec@otevreno.org

Kryštof Klabouch

 • učí v MŠ a studuje učitelství na JČU v Českých Budějovicích
 • věnuje se vnitřní komunikaci hnutí, předseda Předsednictva

Michaela Sventeková

 • studovala učitelství angličtiny a ZSV na pražské UK, učí na střední škole
 • místopředsedkyně Předsednictva

Daniel Pražák

tiskový mluvčí
 • učí na ZŠ, dělá doktoranda a senátora na UK v Praze
 • věnuje se politicko-mediálnímu programu, člen Předsednictva
daniel.prazak@otevreno.org
telefon: 739 417 909

Anna Herzigová

 • studuje pedagogiku na MUNI v Brně, pracuje s lidmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, baví ji symbióza neformálního vzdělávání a umění
 • věnuje se péči o lidi z brněnské pobočky, členka Předsednictva
anna.herzigova@otevreno.org
telefon: 606 951 054

Petr Sucháček

vedoucí programu Otevřená výzva
 • učí na MUNI v Brně, kde rozvíjí prostor J4 a Centrum rozvoje pedagogických kompetencí, lektoruje nenásilnou komunikaci
 • věnuje se rozjezdu programu
petr.suchacek@otevreno.org
telefon: 737 024 695

Martin Fico

vedoucí programu Komunita vzdělavatelů
 • učí na MUNI v Brně
 • věnuje se přípravě nového programu
martin.fico@otevreno.org
telefon: +421 948 887 054

Tomáš Andrášik

 • učí na MUNI v Brně
 • člen Dozorčí rady

Andrea Špoková

program Otevřená výzva
 • učí na pedagogice MUNI v Brně, kde současně dělá doktorát
 • věnuje se designu programu

Jan Chmelař

program Otevřená výzva
 • studuje učitelství dějepisu a tělesné výchovy na na PdF UHK, učí na ZŠ, ve Skautu vede děti a zabývá se vzděláváním a organizaci
+
dalších 100 lidí různých rolí