Naše hnutí tvoří přes 200 studentů, učitelů a dalších členů napříč pedagogickými fakultami

Tomáš Čakloš

předseda
 • studoval pedagogiku, psychologii, sociologii a informatiku na MUNI v Brně, vzdělává pedagogy ve Skautu
 • věnuje se vedení, strategii, programu a financím, mluví, naslouchá, hledá cesty, člen Rady, statutární orgán
tomas.caklos@otevreno.org
telefon: 774 222 918

Karel Doleček

místopředseda pro vnitřní rozvoj
 • studoval vzdělávání na MUNI v Brně a nadšení pro téma ho neopouští
 • věnuje se rozvoji organizace a komunity, aby všichni v členové měli nástroje, které potřebují, člen Rady
karel.dolecek@otevreno.org
telefon: 728 613 150

Markéta Popelářová

vedoucí politicko-mediálního programu a PR
 • učí na základní škole, dokončuje studia učitelství občanky a němčiny na UK v Praze
 • věnuje se vzdělávací politice, médiím a vnější komunikaci, členka Rady
marketa.popelarova@otevreno.org
telefon: 732 670 077

Hana Švábíková

vedoucí personalistiky
 • studovala personalistiku na MUNI v Brně, podílí se na zážitkových i vzdělávacích kurzech
 • věnuje se personalistice, vzdělávání a péči o lidi, členka Rady
hana.svabikova@otevreno.org
telefon: 774 623 350

Daniel Pražák

tiskový mluvčí
 • učí na základní škole, studuje doktorát na PedF UK v Praze, popularizuje učitelství a natáčí podcast Hovory z kabinetu, stará se o kočku Disertaci
 • věnuje se politicko-mediálnímu programu, člen Předsednictva
daniel.prazak@otevreno.org
telefon: 739 417 909

Petr Sucháček

vedoucí programu Otevřená výzva
 • učí na MUNI v Brně, kde rozvíjí prostor J4 a Centrum rozvoje pedagogických kompetencí, lektoruje nenásilnou komunikaci a natáčí Nenásilný podcast
 • věnuje se podpoře inovací na fakultách
petr.suchacek@otevreno.org
telefon: 737024695

Veronika Vohlídková

vedoucí pobočky v Praze
 • studuje učitelství českého jazyka a základů společenských věd na PedF UK, je učitelka češtiny a vede dětské tábory
 • věnuje se vedení pobočky a Noci vzdělávání, členka Předsednictva

Karolína Kozohorská

vedoucí pobočky v Brně
 • studuje český a anglický jazyk na MUNI v Brně, čtvrtým rokem se věnuje vyučování angličtiny
 • věnuje se vedení pobočky, členka PR týmu a Předsednictva
karolina.kozohorska@otevreno.org
telefon: 605 567 833

Dominik Lipovský

vedoucí pobočky v Olomouci
 • vyrostl v divadle, studoval žurnalistiku, pokračuje studiem Latinské Ameriky, školství se věnuje také jako redaktor pro Řízení školy a Perpetuum
 • věnuje se vedení pobočky, člen PR týmu a Předsednictva
dominik.lipovsky@otevreno.org
telefon: 720 409 553

Michal Pajer

vedoucí pobočky v Hradci
 • studuje učitelství dějepisu a společenských věd na UHK v Hradci Králové, kde je také akademickým senátorem
 • věnuje se vedení pobočky a podpoře studentských aktivit, člen Předsednictva
michal.pajer@otevreno.org
telefon: 774949572

Kryštof Klabouch

 • učí v MŠ a studuje učitelství na JČU v Českých Budějovicích, vede mládež ve Skautu
 • věnuje se vnitřní komunikaci hnutí, předseda Předsednictva
krystof.klabouch@otevreno.org
telefon: 773 215 613

Michaela Sventeková

 • studovala učitelství angličtiny a ZSV na pražské UK, teď studuje AJ na MUNI v Brně, učí na střední škole Zsv a AJ
 • místopředsedkyně Předsednictva
michaela.sventekova@otevreno.org
telefon: 774 620 616

Anna Herzigová

personalistka
 • dokončuje studium na MUNI v Brně, lektoruje a zabývá se marketingem ve vzdělávání
 • věnuje se personalistice a komunikaci, členka PR týmu a Předsednictva
anna.herzigova@otevreno.org
telefon: 606 951 054

Tereza Novotná

koordinátorka finanční spolupráce
 • studovala projektové řízení na ČVUT, před působením v Otevřenu působila v neziskovém i v byznysovém světě
 • věnuje se spolupráci s finančními partnery
tereza.novotna@otevreno.org
telefon: 775871536

Jan Zeman

koordinátor programu Komunita vzdělavatelů
 • studoval pedagogiku na FF UK, organizuje kurzy zážitkové pedagogiky a dětské tábory
 • věnuje se konferencím pro komunitu

Jan Chmelař

koordinátor programu Otevřená výzva
 • studuje učitelství dějepisu, zeměpisu a tělesné výchovy na PdF UHK, učí na ZŠ, v Junáku vede děti a zabývá se vzděláváním a organizací
 • věnuje se podpoře inovací na fakultách

Anna Frombergerová

realizátorka programu Otevřená výzva
 • vystudovaná psycholožka, nyní pokračuje v doktorském studiu pedagogické a školní psychologie
 • věnuje se podpoře inovací na fakultách

Karel Jirovec

vedoucí programu Noci vzdělávání
 • studuje učitelství češtiny a němčiny na PedF UK v Praze a učí český jazyk na ZŠ Strossmayerovo náměstí
 • věnuje se podpoře budoucích učitelů, projektům pražského Otevřena a organizaci programu Noci vzdělávání
karel.jirovec@otevreno.org
telefon: 777 626 267

Kateřina Smetanová

produkční koordinátorka pro provoz organizace
 • studuje učitelství chemie a výchovy ke zdraví na PedF UK, učí na SŠ a je předasedkyní spolku Drosophila
 • věnuje se provozním záležitostem

Milan Maleček

ekonom
 • vystudoval Jihočeskou univezitu, pracuje ve státní správě, spoluzakládal komunitní (lesní) školku v Telči, provází děti na kroužku košíkové
 • věnuje se hospodaření organizace a všem členům a zaměstnancům pomáhá s administrativou kolem toho všeho
milan.malecek@otevreno.org
telefon: 723 325 843

Tomáš Andrášik

 • provází studenty sebezkušenostní přípravou na profesi na MUNI v Brně, lektoruje dramatickou improvizaci v angličtině, psychoterapeut
 • pomáhá promýšlet strategii, člen Dozorčí rady

Klára Plešingrová

 • učí na ZŠ, studuje učitelství angličtiny a občanky na JČU v Českých Budějovicích, působí jako lektorka lidskoprávního vzdělávání
 • věnuje se vedení pobočky a studentskému programu, členka Předsednictva
klara.plesingrova@otevreno.org
telefon: 777 952 536
+
dalších 140 lidí různých rolí