Mapování inovací ve vzdělávání pedagogů
Šíříme příběhy pozitivní praxe na pedagogických fakultách – zjistit více o projektu »

Doučování dětí
ze sociálně znevýhodněného prostředí

Předmět doučování umožňuje studentům a studentkám pedagogické fakulty přímý kontakt s dítětem, který spočívá ve 26 hodinách individuálního doučování. Studenti si vybírají dítě se specifickými vzdělávacími potřebami, kterému se chtějí věnovat. Nejčastěji se jedná o děti pocházející ze sociálně znevýhodněných rodin, romské děti a děti cizinců. Doučování může probíhat doma, ve škole, na univerzitě nebo v neziskových organizacích.

  • Pracoviště: Katedra sociální pedagogiky, Pedagogická fakulta MU
  • Cíl: Cílem praxe je individuální doučování dítěte za účelem podpory jeho studijních návyků a potřeb.
  • Zavedení do studia: 2000