Mapování inovací ve vzdělávání pedagogů
Šíříme příběhy pozitivní praxe na pedagogických fakultách – zjistit více o projektu »

Osobnostní příprava

Tento předmět nabízí studentovi bezpečný prostor pro rozvoj vlastních osobnostních a sociálních kompetencí, zejména ve smyslu rozvoje schopnosti/dovednosti sebereflexe. Tedy rozvoj a náhled na sebe sama, na své možnosti introspekce a efektivní interakce s dalšími lidmi a s klienty / žáky / studenty, které na pozici pomáhajícího pracovníka následně provádí jejich životem.

  • Pracoviště: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, katedra Sociální pedagogiky
  • Cíl: Cílem předmětu je rozvoj budoucího pedagoga v oblasti introspekce, orientace k druhým lidem a rozvojem profesní zkušenosti sociálního pedagoga jako pracovníka v pomáhajících profesí
  • Zavedení do studia: 2001