10 inovací výuky na peďácích. Co jsme se (a budoucí učitelé) naučili v prvním ročníku Otevřené výzvy?

Jak se dělají inovace ve vzdělávání učitelů? Tato otázka byla leitmotivem naší konference představující projekty podpořené v prvním ročníku Otevřené výzvy. V pražském Operu se 20. června sešli vzdělavatelé – autoři a autorky projektů, z různých pedagogických fakult Česka – aby představili, jak v uplynulých dvou letech inovovali výuku budoucích učitelů. Během dne jsme si poslechli celkem deset inspirativních příběhů o inovovaných předmětech, které na fakultách naučili budoucí pedagogy:

–          lépe pracovat s emočním prožíváním;

–          využívat ve výuce zážitkovou pedagogiku;

–          pracovat ve třídě s romskými žáky a žákyněmi;

–          reflektovat svou pedagogickou praxi;

–          pracovat na svém charakteru (a umět formovat charakter dětí);

–          učit se z videozáznamů hodin dalších pedagogů;

–          efektivně využívat moderní technologie;

–          používat ve výuce metodu poradního kruhu;

–          jak si lépe osvojit didaktiku;

–          jak si vytvořit vzdělávací program založený na souvislostech a současnosti.

„Na dnešní konferenci jsem si potvrdil, jak užitečné je v českém vzdělávání věci replikovat. Nevymýšlet znovu kolo, ale inspirovat se ve výuce na jiné fakultě v republice. Například když se na jedné fakultě vytvoří databáze záznamů výuky, pořízených pro didaktické účely, to nejlepší, co můžeme udělat, je podpořit využívání této databáze i na jiných fakultách,“ popsal své postřehy z konference Marek Boček, koordinátor Komunity vzdělavatelů budoucích učitelů.

V pražském Operu se někteří vzdělavatelé potkali i se svými studenty, kteří si novými předměty prošli. Jednou z nich byla studentka Anna Herzigová z Brna, členka Otevřena, která se pod vedením inovátorek Martiny Kurowski a Evy Dittingerové učila, jak ve výuce využívat metodu poradních kruhů: „Poradní kruh se dá ve výuce například v evokační části hodiny, kdy může v kruhu zaznívat, co o tématu už víme. Při reflexi naopak můžeme v kruhu sdílet, co jsme se naučili. Dobře může metoda fungovat i při řešení konfliktních situací ve třídě. Bylo super, že jsme v rámci výuky měli možnost potkat se s lidmi, kteří metodu councilu využívají ve své pedagogické praxi na školách.“

Během celodenní konference si vzdělavatelé budoucích učitelů kromě představení svých projektů také nasdíleli překážky a problémy, se kterými se během inovování vlastní výuky setkali. Inovace se totiž nedějí samy od sebe a vzdělavatelé se kvůli nim musí občas vydat na trnitou a těžko předvídatelnou cestu, minulý rok navíc okořeněnou covidovou pandemií.

Právě vzájemné sdílení, inspirace a replikování dobré praxe na jednotlivých fakultách jsou pilíře, kvůli kterým byla Otevřená výzvy v létě 2020 spuštěna. Tyto pilíře jsou totiž pro proměnu vzdělávání budoucích učitelů zásadní.

Na první ročník Otevřené výzvy navazují její další dva ročníky – jeden z nich již na fakultách běží a ten druhý, ještě o něco odvážnější, bude v nejbližších dnech naším týmem spuštěn. Těšíte se? My ano! Na našich sítích se v mezičase můžete podívat na fotoreport z konference.