Alexej Navalnyj se nesklonil před útlakem. Vzdělávání je o učení se témuž

Přečtete si slova našeho předsedy Tomáše Čakloše, původně adresovaná našim členům a členkám, jimiž vyzývá k diskuzi o roli vzdělávání v utváření svobody a jimiž nastiňuje, proč tu jsme:

V sibiřském totalitním vězení dnes zemřel Alexej Navalnyj, lídr demokratické opozice vůči kremelské tyranii. Už dlouho se mě nezmocnil takový vztek – a zároveň tak velká potřeba vstát z postele a dělat na tom, aby mohlo co nejvíc lidí žít ve svobodě.

Píšu tohle, protože cítím závazek. Strávil jsem dospívání v příbězích odboje proti nacistické a komunistické diktatuře a s řadou těch, kdo proti útlaku bojovali, jsem měl tu čest se potkat. Byli to lidi, kteří obětovali hodně tomu, abych se mohl já narodit do svobody. Chtěl jsem jít v jejich stopách a rozhodl jsem se tehdy, že toho nejvíc zmůžu skrz výchovu a vzdělávání.

Jsem přesvědčený o tom, že vzděláváním modelujeme společnost. Že vedeme-li žáky k odvaze, budou odvážní. Že nechováme-li se k nim s respektem, nebudou ani oni tolerantní. Že pokud je motivujeme odměnami, tresty, známkami, tak v nich zaséváme oddanost autoritě. Že dáme-li jim svobodu, pravdu, lásku, budou o to svobodnější, upřímnější a laskavější. A že takoví budeme jako společnost. Že to jednou spolurozhodne, jestli se skloníme před tyranem, nebo ne.

Pedagogika není o boji se zlem kdesi na frontách, ale v nás. Nikdo vůči němu nejsme imunní. Školství a jeho proměna jsou o radosti dětí, o pozitivních příkladech inspirativních vyučujících, o klidné spolupráci fajn lidí na inovacích. Ale jsou zároveň o boji s nebezpečím, které nám hrozí, neodejdeme-li ze školy vnitřně silní a lidští – a tím pádem o potřebě trvat na změnách našeho přístupu k žákům, jako by šlo o život, protože o něj nakonec jde.

Miliony lidí bojují proti nějaké formě útlaku a mnozí za to platí životem. Jsem přesvědčený o tom, že jejich vzor je silnější než násilí. Každá učitelka, jež bude v pondělí se svými žáky mluvit o smrti Alexeje Navalného, o tyranii a o svobodě, drobným dílem napomůže svobodnější společnosti. A každá, která s nimi bude dlouhodobě zacházet s respektem, jí napomůže lvím dílem.

Mluvme spolu o tom, kde se v lidech bere slabost zlu podléhat a síla mu vzdorovat a jakou roli v tom hraje škola a přístup učitelů a učitelek. A konejme podle toho.