Projekt Alternativky

Od podzimního semestru 2018 mohou studenti (nejen) Pedagogické fakulty MU navštívit několik škol s různými vzdělávacími přístupy a po vyučování vše konzultovat s tamními učiteli. Současně vznikl fond pomůcek v Ústřední knihovně Pedagogické fakulty MU, kde si mohou studenti zapůjčit pomůcky pro svou pedagogickou praxi.

O co jde

Myšlenka, že by budoucí pedagogové měli mít více praxe, je mezi studenty i samotnými pedagogy léta diskutované téma a Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity na něm intenzivně pracuje. V rámci povinných praxí však většina studentů zažije jen „běžnou školu“ a ti, kteří si vyberou školu alternativní, zažijí zase pouze ten jeden alternativní pohled.

Naše členka Monika Zuzaníková přišla s projektem, jenž by studentům umožnil srovnávat a nasávat atmosféru různých vzdělávacích přístupů. Rozhodla se využít nadačního programu O2 SmartUp a společně s Renatou Petrů zažádaly o grant. Když byl grant schválen, přidaly se do týmu další dvě studentky a projekt, díky kterému budou mít studenti možnost na den navštívit školu, která „učí jinak“, je tu!

komiks

Chceš se zúčastnit?

Podívej se na aktuální nabídku exkurzí v tabulce níže, vyber si, kam se chceš podívat, a zašli nám své jméno, ročník, studijní obor a vybraný termín exkurze na mail alternativky@otevreno.org. Obratem Ti pošleme podrobnější informace. Můžeš se hlásit i v případě, že je už kapacita naplněná, a to na místo náhradníka.

Jak to probíhá?

Exkurze se zúčastníš sám (pokud chce škola max. jednoho studenta na den), s koordinátorkou, nebo se skupinou dalších studentů. Ve škole absolvuješ náslechový den, případně se zapojíš do výuky. Po vyučování proběhne reflexe s pracovníkem školy, který také zodpoví Tvé případné dotazy.

Kam se můžeš podívat v podzimním semestru 2018:

ZŠ Five Star Montessori

Základní škola Five Star Montessori svým žákům vzkazuje: Podpoříme Tě ve vlastní kreativitě, schopnosti se samostatně rozhodnout, povedeme Tě k budování sebeúcty a sebevědomí. Pomůžeme Ti poznávat sám sebe, získávat zodpovědnost a empatii.

ZŠ Letokruh

Základní škola Letokruh říká: Příroda je nejen inspirací, ale i zdrojem poznání. Letokruh je živá škola, děti pobývají často venku, učí se prožitkem, skrze příběhy a v souvislostech. Učitel neznámkuje, hodnotí slovy.

Montessori institut

Montessori institut láká: Zajímá vás vesmír? Objevte jej s námi v MINTu. Jsme víc než škola. Zprostředkováváme dětem odkaz Marie Montessori a otevíráme jim cestu k přírodě. Klademe si za cíl přistupovat k montessori pedagogice tak, jak byla myšlena – laskavě, trpělivě a s respektem umožnit plný vývoj dítěte dle jeho jedinečné individuality.

ScioŠkola Brno

ScioŠkola Brno říká: Umožňujeme dětem, aby se učily stylem, který je jim vlastní. Všechny děti mají přirozenou schopnost a potřebu se učit, připravovat se na budoucí život. Chceme, aby učení dávalo dětem smysl a víme, že otázky jsou často důležitější než odpovědi. Chceme si dopřát radost z objevování. ScioŠkola upřednostňuje studenty, kteří by měli zájem o hlubší spolupráci. Nestrávit tedy na škole jen jeden náslechový den, ale příště se sám zapojit do výuky. Pro zájemce nabízí i budoucí placenou spolupráci.

Škola ZaHRAda

Škola ZaHRAda se představuje: Jsme komunitní škola založená rodiči a otevřená tomu, aby se rodiny podílely na jejím chodu a životě. Snažíme se, aby výuka vycházela z reálných situací a reagovala na to, co se aktuálně děje v přírodě, ve společnosti i ve vnitřním světě dětí. Děti jsou aktivními spolutvůrci obsahu a forem učení se. Škola ZaHRAda přijímá studenty na stáže pravidelně a má pro ně určitá pravidla. Byli by rádi za dlouhodobější spolupráci a na oplátku za sdílení zkušeností žádají například sepsání krátké reflexe. Zájemcům zašleme podrobnosti mailem a domluvíme spolupráci tak, aby vyhovovala oběma stranám.

ZŠ Heuréka

Základní škola Heuréka říká: Spojujeme nejlepší zkušenosti ze vzdělávacích systémů a nejnovější poznatky a nástroje ve vzdělávání. Nabízíme individuální přístup ke každému dítěti, zaměřujeme se na rozvíjení potenciality, talentů a kreativity. Propojujeme školu s okolní komunitou.

Půjč si pomůcku!

V rámci projektu též vznikl ve spolupráci s Ústřední knihovnou Pedagogické fakulty MU fond pomůcek, které si můžeš zapůjčit a vyzkoušet ve své vlastní výuce.

Vybírat můžeš zde, k dostání jsou u výpůjčního pultu na Poříčí 31.