Bavme se s budoucími učiteli, jak by válečnou krizi řešili se svými žáky

Budoucí učitelé, vzdělavatelé učitelů, milí kolegové!

Všichni jsme zasažení útokem ruské vlády na Ukrajinu a spolu s veškerou solidaritou s těmi, jež válka bolestně postihuje, vnímáme potřebu věnovat péči též žákům na českých školách. Blízká válka dopadá na děti a dospívající zvýšeným stresem či znejistěním a právě učitelé mohou být a stávají se těmi, kdo svým žákům, na místo běžného učiva, pomáhají situaci zvládat a dobře se v ní orientovat.

Jsme hrdí na to, kolik učitelů a učitelek se tohoto nelehkého úkolu okamžitě zhostilo, stejně jako kolik dobrých metodických materiálů a tipů pro ně a pro nás všechny okamžitě vzniklo. Všichni se v této snaze, být žákům v těžkých dnech nablízku, vzájemně podporujeme; jako hnutí studentů, učitelů a vzdělavatelů na pedagogických fakultách přitom přicházíme s výzvou přímo pro přípravu učitelů:

Pojďme se na přednáškách a seminářích bavit s budoucími učiteli, jak by válečnou krizi řešili se svými žáky. Pojďme to udělat právě teď, na nejbližší hodině. Pojďme pedagogické, psychologické, didaktické i oborové lekce na chvíli zasvětit tomu, jak v žácích podpořit pohodu v těžkých dnech, jak s nimi probírat vzniklou krizi, jak jim pomoci se v ní orientovat. Pojďme dát jako vzdělavatelé učitelů těmto tématům prostor a pojďme si o ně jako studenti učitelství sebevědomě říct.

Vzájemná péče v kritické chvíle nás dělá silnějšími a lepšími. Chceme-li, aby byla pozornost světu i emocím samozřejmostí ve školách, pojďme ji jako samozřejmost pěstovat již v přípravě učitelů. Okamžik, který má sílu takový návyk vytvořit, je právě teď.

Otevřeno, hnutí studentů, učitelů a vzdělavatelů na pedagogických fakultách