Budoucí učitelé natáčí videa o inovacích ve výuce

12. října, Praha – Vytváří videa o novinkách v přípravě učitelů a posílají je dál po celém Česku. Studentská iniciativa Otevřeno představila svůj nejnovější projekt s názvem Mapování inovací ve vzdělávání pedagogů. Jeho cílem je podpora příkladů pozitivní praxe a jejich šíření na další pedagogické fakulty v zemi.

Příprava učitelů si podle studentů žádá změnu. „Na fakultách naštěstí najdeme pedagogy, kteří se o nějakou proměnu snaží – proto jsme se rozhodli je podpořit a sdílet jejich myšlenky dál,“ říká Tomáš Čakloš, předseda spolku Otevřeno. „Máme studentské pobočky na šesti fakultách v ČR. Můžeme tak vzít inovaci, která někde vzniká, a snažit se ji prosadit v dalších městech. Ten princip je jednoduchý: Když může něco fungovat v Brně, proč ne někde jinde?“, dodává Čakloš, který právě na Pedagogické fakultě v Brně studuje.

Klíčová je přitom spolupráce s vedením fakult i dalšími organizacemi z oblasti vzdělávání. S jejich pomocí Otevřeno příběhy propaguje a vyjednává o možnostech, jak se jimi mohou inspirovat ostatní univerzity. „Vzdělávání vyžaduje soustavné zlepšování, zdokonalování a přizpůsobování soudobému životu. A právě vyhledávání dobré praxe je nesmírně důležité – příklady jsou totiž podle mě tou nejlepší cestou k šíření kvalitních postupů. Jsem přesvědčen o tom, že studentská iniciativa Otevřeno uchopila problém za správný konec. A jsem nesmírně rád, že tato cesta je prezentována právě na naší fakultě. Chápu to jako krok správným směrem, jako krok těch, komu na vzdělávání skutečně záleží,”  hodnotí Michal Nedělka, děkan Pedagogické fakulty UK v Praze.

O Otevřenu se často mluví jako o těch, kteří poukazují pouze na nedostatky ve vzdělávání učitelů. Zakládáme si ale na tom, že naše síla je právě ve spolupráci s fakultami a jejich vedením. Je pro nás velmi důležité přispět k tomu, aby byly fakulty vnímány lépe – například skrze poukazování na konkrétní inovativní prvky,” tvrdí místopředseda Otevřena, Daniel Pražák.

Dnes Otevřeno zveřejnilo pilotní video. Představuje v něm unikátní seminář, který vznikl na Katedře pedagogiky Pedagogické fakulty MU. Předmět s názvem Sebezkušenostní příprava na profesi umožňuje studentům v malých skupinkách sdílet zážitky a problémy z vlastní praxe. Kromě těchto diskusí o zkušenostech z hodin využívají lektoři také méně časté metody výuky – pomáhá jim třeba i stavebnice LEGO. S ní museli budoucí učitelé znázornit situaci, která je během práce s dětmi zaskočila. „Cílem předmětu je, aby se studenti kromě vědomostí a didaktiky zaměřili také na svou osobnost a roli učitele ve třídě. Pomocí různých metod, prožitkových, výtvarných či dramatických, se snažíme zachytit a reflektovat vztahy s žáky i proces ve studijní skupině a rozvíjet tak budoucí učitele po osobnostně-sociální stránce,” říká Tomáš Andrášik, jeden z vyučujících.

Ideu sebezkušenostní přípravy začíná nyní Otevřeno šířit do dalších měst. Studenti v Olomouci například připravují akci a besedu, na které chtějí koncept předmětu představit své fakultě a otevřít tak diskusi o možném zavedení něčeho podobného také do své výuky.

Postupně budou na webu Mapování otevreno.org/mapovani zveřejňována další videa. V tomto školním roce jich Otevřeno plánuje nejmíň šest, organizátoři ale doufají, že se jejich počet bude navyšovat a pozitivních inovací bude v českém školství stále přibývat.