České školství potřebuje stabilitu a naslouchání odborníkům, ne výměnu ministra

Společné prohlášení

Náhlou výměnu ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy v době, kdy české školství potřebuje především stabilitu a předvídatelnost, považujeme za nezodpovědný krok. Ministr Plaga při řešení obtížné situace v českém školství postupoval v mezích možností krizové situace konzistentně a systematicky v souladu s doporučeními odborníků. Varujeme před destabilizačními kroky, vyzýváme k předvídatelnosti a podporujeme setrvání ministra Plagy v čele resortu školství.

ČRDM
EDUin
EDUzměna
Otevřeno
Učitelská platforma
Učitel naživo
NS MAS
SKAV
Výluka
Asociace malých inovativních škol
Asociace lesních MŠ
ČOSIV