Chceme si zapsat předmět Bezpečné prostředí, ale nejde to! Spouštíme hlasování o příštím zápisu.

Aby se děti mohly naplno vzdělávat a rozvíjet, musí se cítit bezpečně. Budoucí učitelé a učitelky by se proto měli v rámci svojí přípravy učit bezpečné prostředí ve třídách vytvářet. Naráží však na to, že na pedagogických fakultách není dostatek předmětů, které se bezpečnému prostředí věnují. To potvrzuje i Václav Klajsner, student Pedagogické fakulty MU v Brně: „Předmětů k bezpečnému prostředí je na naší fakultě málo. A ty, které existují, mají malou kapacitu a je těžké se na ně dostat.

Proto jsme dnes ráno vylepili na brněnské a olomoucké pedagogické fakultě plakáty, které na tento nedostatek poukazují – jsou na nich screenshoty univerzitních informačních systémů zobrazující neúspěšný zápis předmětu. Všech osm navržených předmětů najdete na webu chcisizapsat.cz, je mezi nimi například Respektující přístup, Stereotypy a předsudky ve třídě nebo Základy krizové intervence pro vyučující.

Plakáty také vyzývají studenty a studentky k vyplnění ankety, čímž mohou vyjádřit, jaké kompetence k vytváření bezpečného prostředí si chtějí ve výuce osvojit a jaké předměty k tématu bezpečí by si zapsali. „Vytváříme tím prostor ke sdělení toho, co studující od výuky vlastně potřebují. Chceme znát názor co nejvíce z nich,“ vysvětluje Aneta Pešková, koordinátorka akce a studentka Pedagogické fakulty UK v Praze. Tam plakáty vyvěsíme 9. října s místním začátkem semestru. Výsledky studentské ankety zveřejníme 19. října a předáme je vedením jednotlivých pedagogických fakult.

Kompetence vytváří bezpečné prostředí pro učení (2.1) je totiž součástí nového Kompetenčního rámce absolventů učitelství, podle nějž se učitelská příprava začíná reformovat a pedagogické fakulty jej postupně uvádějí v život. Pojďme jim v tom pomoct a říct, jaké předměty si na nich přejeme už teď. Může to být první krok k tomu, aby se ty nejžádanější kompetence opravdu staly součástí přípravy budoucích učitelů a učitelek.

Podrobné informace k probíhající akci

 • Studenti a studentky učitelství z řad Otevřena dnes ráno vyvěsili do chodeb pedagogických fakult v Brně a Olomouci plakáty reagující na začátek semestru a na probíhající zápis předmětů. Mezi předměty totiž často chybí takové, které by u budoucích učitelů rozvíjely schopnost utvářet ve třídě bezpečné prostředí. Studenti si je chtějí zapsat, ale nejde to.
 • Akcí, která dnešním dnem začíná, chceme upozornit na nenaplněnou vzdělávací potřebu budoucích učitelů, přitáhnout pozornost k utváření bezpečného prostředí, ale též aktivizovat studenty i zaměstnance fakult ke změně. Spouštíme web chcisizapsat.cz, na němž prezentujeme pomyslné chybějící předměty, vycházející z nového Kompetenčního rámce, a necháváme studenty hlasovat, jaké z nich by si příští rok přáli v zápisech.
 • 19. října, po obou vlnách ankety, zveřejníme výsledky a poskytneme je vedení fakult coby informaci o tom, o jaké předměty a o rozvoj jakých kompetencí jeví studenti fakult největší zájem. Budeme přitom usilovat o to, aby bylo možné takové předměty otevřít.
 • Jsme si vědomi toho, že změnám ve studijních programech stojí v cestě mnohé překážky, stejně jako toho, že k poptávaným kompetencím se může výuka již nyní vztahovat. Dělali jsme rešerše a předměty jako ty, po nichž voláme, jsme nenašli. Kde jsme našli aspoň částečně blízké, tam na ně na webu odkazujeme. Víme, že dané obsahy mohou být rozprostřeny v obecnějších předmětech a netvrdíme, že je vždy nutné dostávat je do výuky skrz samostatné předměty – zároveň jsme však přesvědčení, že si dané kompetence žádají takovou pozornost budoucích učitelů, že si je bez dotace na úrovni předmětů rozvinou jen stěží. Posilování pedagogicko-psychologické průpravy, zvláště takové, jakou ilustrujeme touto akcí, je naším dlouhodobým snažením, v němž chceme být transparentní.
 • Akcí i její formou upozorňujeme na současný problém, neboť s nynějším stavem nejsme spokojeni, zároveň však celé naše snažení orientujeme do budoucna a do vyhlídek, které nám přináší nový Kompetenční rámec. Vážíme si práce fakult na něm a jako Otevřeno budeme hlasitě prosazovat jeho přijetí mezi studenty i vyučujícími, stejně jako jeho implementaci do studijních programů. Touto akcí začínáme rámec popularizovat. Rádi budeme s fakultami dále spolupracovat na jeho zavádění, stejně jako budeme dál tlačit stát k tomu, aby imlementaci utvářel potřebné podmínky. Rádi též budeme v budoucnu propagovat ty předměty a součásti studia, které jdou a půjdou příkladem v kvalitním rozvoji kompetencí dle nového rámce, tak jako to již dnes děláme skrz Atlas inspirativní přípravy učitelů. Šíření pozitivních inovací je nadále metodou naší práce stejně jako upozorňování na nenaplněné potřeby.
 • V případě jakýchkoli otázek či zpětných vazeb k naší akci se na nás, prosím, neváhejte obracet.

Jak se zapojit do změny

 1. Rozšiř anketu mezi další studenty!
  • Pošli odkaz na anketu svým kamarádům a řekni jim, ať se taky zapojí – nejlíp osobně, třeba na chodbě nebo na obědě.
  • Sdílej anketu ve studentských skupinách či veřejně a napiš, jaké předměty tě nejvíc zaujaly.
  • Požádej své vyučující na fakultě, ať pošlou anketu svým studentům a ať jim o ní řeknou ve svých hodinách.
 2. Říkej fakultě, co potřebuješ!
  • Mluv se svými vyučujícími a dávej jim zpětnou vazbu – pokud je předmět super i pokud ti nevyhovuje.
  • Říkej svým vyučujícím, co od předmětu čekáš a co potřebuješ a chceš – tvoje potřeby a očekávání jim můžou pomoct v tom, co do předmětu zařadit.
  • Zapoj se do akademické politiky – můžeš se zasadit o změnu v tom, jaké předměty se na fakultě jak vyučují.
 3. Rozšiř anketu mezi další studenty!