Dramatickou výchovou k modernímu učitelství. Studenti mapují inovace v Plzni

15. 1. 2018, Praha – Studenti z iniciativy Otevřeno natáčejí videa o novinkách v přípravě učitelů a šíří je na další fakulty po celém Česku. V druhém příběhu unikátního projektu Mapování představují nevšední přístup předmětu v Plzni, který je nezbytný nejen pro vytváření osobnosti novodobého učitele, ale také správné vedení třídy.

Inovativní kurz Osobnostní a sociální rozvoj vznikl na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni už v 90. letech minulého století. Přesto neustrnul v teoretických konstruktech a nabízí studentům zkušenosti, které by jinde nenašli. „Proměny školství požadují, aby byl učitel tvořivý, uměl pracovat s individualitami a rozvíjel osobní dispozice svých žáků. Tady si může vše potřebné vyzkoušet,“ přibližuje jeden z vyučujících Roman Černík. Pro dosažení pedagogických cílů uplatňuje s kolegyní Evou Gažákovou méně častou metodu výuky vycházející z britského vzoru divadla ve výchově.

Přednášky a semináře se skrze dramatickou výchovu zaměřují na rozvíjení schopností koncentrace a smyslového vnímání nebo kreativity. Studenti díky nim získávají například lepší komunikační dovednosti a dispozice pro vedení skupiny. „Důležité je, aby učitel kromě své aprobace zvládal také obecně lidské situace. Měl by přemýšlet nad tím co, proč a jak dělá, aby pak mohl správně pracovat se skupinou svých žáků. Jenom tak ji dokáže plně vnímat a adekvátně reagovat na vyskytnuté situace,“ říká vyučující Eva Gažáková.

Jedním z dalších smyslů předmětu je navázat kontakty mezi studenty z různých učebních oborů. „Chtěli bychom, aby společné aktivity pomohly najít spojovací můstek mezi odlišnými aprobacemi. Věříme, že tím započneme budoucí spolupráci ve sborovnách a kabinetech,“ doplňuje lektor Černík.

Ideu osobnostního rozvoje začíná nyní Otevřeno šířit do dalších měst. Připravují se besedy, které koncept předmětu představí ostatním fakultám a otevřou tak diskuze o možném zavedení něčeho podobného také do jejích výuky. Celý příběh předmětu Osobnostní a sociální rozvoj spolu s videem naleznete zde.

Postupně budou na webu Mapování otevreno.org/mapovani zveřejňována další videa. V tomto školním roce Otevřeno plánuje ještě nejméně čtyři, organizátoři ale doufají, že se jejich počet bude navyšovat a pozitivních inovací bude v českém školství stále přibývat. První z již natočených videí přibližuje předmět Sebezkušenostní příprava na profesi, vyučovaný na Masarykově univerzitě v Brně.

Mapování

Princip je jednoduchý: Když může něco fungovat v Brně, proč ne někde jinde?

I když se to nemusí zdát, na pedagogických fakultách se řada vyučujících pokouší o nadějné inovace. Rozhodli jsme se, že budeme tyto inovace aktivně vyhledávat, podporovat a především šířit dál.

  1. Hledáme inovace, o něž se učitelé učitelů pokouší
  2. Natočíme o nich video, zachytíme příběh i metodiku
  3. Inovaci propagujeme a šíříme na další fakulty v ČR

Mapování je postaveno na spolupráci studentů a vyučujících pedagogických fakult. Vycházíme z přesvědčení, že reálných změn můžeme dosáhnout nejlépe, budou-li na obou stranách motivovány společným zájmem. Další potřebné informace o tomto projektu najdete na stránkách Mapování.