Jak dopadly schůzky s děkany

Chceme, aby si co nejvíc budoucích učitelů a učitelek osvojilo během studia kompetence potřebné pro vytváření bezpečného prostředí. Začátkem semestru jsme proto spustili akci Chci si zapsat, v rámci které jsme se ptali studentů a studentek učitelství, v jakých tématech se chtějí rozvíjet. Hlasovalo více než 860 z nich. V říjnu jsme zveřejnili výsledky ankety a v průběhu listopadu a prosince jsme se nad nimi potkali na schůzkách s vedením fakult v Praze, Brně a Olomouci. Nyní přinášíme informace o tom, co tyto schůzky přinesly.

Setkali jsme se s vedením pražské pedagogické fakulty a představili jsme mu cíle a výsledky naší ankety. Zástupci a zástupkyně fakulty nám sdělili své výhrady k provedení kampaně, ale zároveň nás ujistili, že s námi zájem o zařazování tématu bezpečí do výuky sdílejí. Společně jsme zjistili, že se některé předměty na toto téma vyučují, ale jsou pro studující těžko dohledatelné. Domluvili jsme se proto, že nám vedení fakulty poskytne seznam těchto předmětů a my je budeme propagovat mezi studenty a studentky. Pořád přitom trvá naše volání po posilování předmětů na toto téma. S fakultou jsme se tak domluvili, že budeme primárně hledat cesty k jeho zapojení do oborových didaktik.

Na jednání s vedením olomoucké pedagogické fakulty jsme rozebírali současnou situaci, kdy na fakultě nejsou vyučovány konkrétní předměty, ale většinu témat z naší kampaně se fakulta snaží poskytovat formou mimovýukových workshopů a přednášek na katedře psychologie, popřípadě v rámci projektu Pečuji o sebe. Nabídli jsme a domluvili jsme se, že v Otevřenu budeme tyto projekty sdílet se studenty a studentkami učitelství, a že s vedením pedagogické fakulty, katedrou psychologie a patopsychologie a ústavem pedagogiky budeme nadále spolupracovat, nejen na zařazování tématu bezpečí do předmětů společného základu. Stojíme si totiž za tím, že příležitosti pro rozvoj kompetence k vytváření bezpečného prostředí nejsou dostatečné a že je třeba je posílit.

Vedení brněnské pedagogické fakulty nám na schůzce sdělilo své výhrady k naší kampani, jejíž záměr a cíle jsme se mu snažili vysvětlit. Domluvili jsme si další setkání Otevřena a katedry pedagogiky, kde se budeme moci o rozvoji bezpečného prostředí pobavit s dalšími vyučujícími a domluvit budoucí spolupráci.

Na Chci si zapsat jsme dostali od různých aktérů a aktérek ve vzdělávání jak podpůrné reakce, tak reakce nesouhlasící s provedením akce. Naším cílem bylo upozornit na nenaplněné potřeby studujících a nedostatečné příležitosti pro vzdělávání v kompetenci k bezpečí. Tento náš pohled přetrvává. Nikdy přitom nebylo naším záměrem jakkoli znevažovat práci těch, kdo se tématu věnují, zvlášť když na tom s mnohými spolupracujeme a jejich práce si vážíme.

V rozhovorech a spolupracích budeme pokračovat i v dalším semestru. A už za pár dní se můžeš těšit na inspiromat předmětů k bezpečí, které si lze na fakultách zapsat hned v příštím semestru.