I když se to nemusí zdát…

Na pedagogických fakultách se po celé ČR nepozorovaně rodí nadějné inovace.

Kdyby se nám je podařilo rozšířit…

Můžeme toho v českém školství změnit opravdu hodně.

Mapování inovací ve vzdělávání pedagogů

1.

Hledáme inovace, o něž se učitelé učitelů pokouší

 • zajímají nás netradiční didaktické přístupy i možnosti rozvoje pedagogických dovedností
 • postupně dáváme dohromady nejzajímavější příběhy dobré praxe
2.

Natočíme o nich video, zachytíme příběh i metodiku

 • níže najdete jednotlivé příběhy, shromážděné v průběhu let 2017 a 2018
3.

Inovaci propagujeme a šíříme na další fakulty v ČR

Informace o projektu

Z čeho vycházíme

Je v pořádku kritizovat, důležitější je ale pomáhat dobrým věcem.

Otevřeno vzniklo s cílem zasadit se o změny ve výuce budoucích učitelů, která podle nás ne plně odpovídá potřebám dnešního světa a vzdělávání žáků, kteří budou schopni v něm smysluplně obstát. S tímto záměrem jsme v prosinci 2015 formulovali vizi v podobě 21 idejí pro v 21. století.

Mapování je postaveno na spolupráci studentů a vyučujících pedagogických fakult. Vycházíme z přesvědčení, že reálných změn můžeme dosáhnout nejlépe, budou-li na obou stranách motivovány společným zájmem.

V čem Mapování spočívá a co si od něj slibujeme

Princip je jednoduchý: Když může něco fungovat v Brně, proč ne někde jinde?

I když se to nemusí zdát, na pedagogických fakultách se řada vyučujících pokouší o nadějné inovace. Rozhodli jsme se, že budeme tyto inovace aktivně vyhledávat, podporovat a především šířit dál.

O jednotlivých inovacích a jejich příbězích tak natáčíme videa a zpracováváme další informace na naše webové stránky. Tyto materiály hodláme přenášet z jednoho města do druhého – a využít tak poboček Otevřena v jednotlivých městech. O příbězích odjinud se chystáme pořádat akce a besedy, a především aktivně vyjednávat o možnostech zavést něco podobného i tam, kde taková věc chybí.

Trik je v tom, že na této cestě mohou všechny strany ochotně spolupracovat, neboť je v souladu s jejími zájmy. Mapováním se snažíme podpořit tu nejlepší pedagogickou práci českých akademiků a šířit ji dál.

Jaké inovace nás zajímají

Zaměřujeme se na takové inovace, které:

 • Odpovídají naší vizi vzdělávání.
 • Mohou být inspirativní nebo částečně přenositelné jinam.

Vyhledáváme tak především:

 • Inovativní didaktické přístupy v libovolném oboru – ať už jde o celkové pojetí výuky matematiky nebo třeba dílčí metodu pro učení cizích jazyků skrze dramatickou improvizaci.
 • Inovativní možnosti rozvoje pedagogických dovedností – zejména předměty, které studentům pomáhají se sebereflexí a získáváním zpětné vazby v návaznosti na praxi a nácvik v hodinách.

Kde všude inovace hledáme

Primárně se zaměřujeme na inovace, které vznikají přímo na pedagogických fakultách, neboť právě takové nám přijde důležité podpořit ze všeho nejvíc.

Vzdělávání pedagogů se ale odehrává i jinde, rozhlížíme se tak též po zajímavých příbězích na dalších fakultách vzdělávajících učitele (přírodovědecké, filosofické aj.), stejně jako nás zajímají aktivity vznikající mimo univerzitní prostředí, u jiných institucí, v neziskovém sektoru apod.

Jak inovace a příběhy vybíráme

Mapování není soutěž. Nesnažíme se vytvářet žebříček nejlepších inovací, spíše zpracováváme takové příběhy, ke kterým máme přístup a které nám přijdou obzvlášť inspirativní. Neexistují tak jednotná kritéria výběru inovací, ten se řídí našimi možnostmi a edičními záměry.

Má-li někdo informace o inovaci, kterou by mohlo být dobré též zahrnout do Mapování, může se na nás s takovým návrhem obrátit, budeme za ně rádi.

Kdy to celé vzniklo a jaké jsou další plány

Projekt Mapování jsme začali připravovat v prosinci 2016.

12. října 2017 jsme jej představili na tiskové konferenci a začali vydávat jednotlivé příběhy.

Příběhy jsme vydávali do června 2018, nyní si dáváme pauzu a střádáme plány na jejich další využití.

Jak je možné projekt podpořit

Mapování nás coby neziskovou organizaci stojí hodně úsilí, oceníme tak jakoukoli pomoc.

Je možné:

 • Dát nám podnět na zajímavou inovaci, kterou bychom mohli zachytit.
 • Sdílet konkrétní příběh, který vás zaujal, do svého okolí a pomoct tak s šířením jeho myšlenky.
 • Osobně se zapojit do projektu, například pomoct se zpracováním konkrétního příběhu, který je vám blízký.
 • Finančně podpořit provoz projektu, tedy zejména produkci a propagaci příběhů – jak nás podpořit.

Ve všech případech nás neváhejte kontaktovat.

Kdo projekt podporuje

Mapování mohlo vzniknout též díky finančnímu přispění Nadace Depositum BonumNadačního fondu rodiny Orlických, kterým patří naše poděkování.