Mapování inovací ve vzdělávání pedagogů
Šíříme příběhy pozitivní praxe na pedagogických fakultách – zjistit více o projektu »

Metodika vzdělávání pomocí dokumentárního filmu

Budoucí učitelé se v Praze učí pracovat s náročnými tématy s podporou dokumentárních filmů.

Kurz je založen na promítání krátkých dokumentárních filmů a seznamování studentů s možnostmi jejich využití ve výuce. Kurz představuje výuku průřezových témat pomocí dokumentárních filmů, interaktivní metodologie a prožitkových her. Studenti mají příležitost si názorně vyzkoušet, jak se pracuje s dokumentárním filmem a sociálními spoty ve výuce a seznámí se s tématy jako jsou např. rozvojové cíle tisíciletí, rasismus, nedemokratické režimy, vliv médií, životní prostředí. Kurz je lektorsky veden lektorkou z organizace Člověk v tísni.

  • Pracoviště: Katedra preprimární a primární pedagogiky, Pedagogická fakulta UK
  • Cíl: naučit studenty jak pracovat s dokumentárním filmem ve výuce
  • Zařazení do studia: předmět je volitelný pro studenty primární a preprimární pedagogiky. Na fakultě existuje ještě kurz s totožnou tématikou, lektorkou i náplní organizovaný Studentským spolkem Agora, na který se může přihlásit kdokoli z fakulty.