Mapování inovací ve vzdělávání pedagogů
Šíříme příběhy pozitivní praxe na pedagogických fakultách – zjistit více o projektu »

Metodický kurz zážitkové pedagogiky

Smysl a význam zařazení tohoto kurzu spočívá ve zplnomocnění studentů v tom, aby byli schopni díky vlastní zkušenosti získané skrze reflektovaný zážitek z vlastního vedení pod přímou supervizí lektorů a intervizí spolu-studentů získat potřebnou znalost a dovednost a na jejich základě si utváří vlastní hodnotové a postojové portfolio. Tento „uzavírající“ proces není odtržen od reality celé koncepce studia, ale navazuje přímo či nepřímo na celý koncept studovaného oboru. Je však možné ho považovat i za vlastní uzavřený koncept rozvoje osobnosti skrze získanou zkušenost.

Kurz je zaměřen na hry a pobyt v přírodě, praktické volnočasové aktivity s lidmi všech věkových či specifických skupin, pohybové aktivity v přírodě, sebe-reflektivní a sebepoznávací aktivity, na metody zážitkové pedagogiky, ale i na turistiku, tábornické a přírodovědné dovednosti.

Studenti sami v projektových týmech vedou techniky v  tematicky ukotvených blocích, zpracovávají metodiku a reflexi a hodnotící výstupy, vytváří si vlastní kartotéku her a seznamují se s hrami ostatních studentů v kontextu rozvoje osobnosti a svých kompetencí. Celý kurz je časově, fyzicky i psychicky náročný. Sekundárním pragmatickým záměrem je tak studentům nabídnout, aby si vyzkoušeli, že být profesionálem zážitkově orientovaných kurzů není zadarmo a umět si „hrát“ není jen o tom si „hrát.“ Ale že, smysl zážitkově orientovaného učení stojí na teoretickém základu, který je ale zároveň otevřeným systémem.

Podstatnou realitou kurzu je, že se studenti pod přímou supervizí lektorů a na základě reflexe sebe sama a svých kolegů posunou ve znalostech a dovednostech při vedení zážitkově orientovaných kurzů. Zpracují svou metodiku a výstupy jejich vedení v kontextu pedagogiky volného času a metod zážitkové pedagogiky.

  • Pracoviště: Pedagogická fakulta MU, Katedra sociální pedagogiky
  • Cíl: Studenti zdokonalují své lektorské schopnosti a dovednosti realizací metodickou, lektorskou a reflektivní činností, jsou schopni rozumět povaze i využití různorodých specifických her, technik a volnočasových aktivit a potřeb s nimi spojených pro svou další praxi ve vztahu ke konkrétním cílovým skupinám
  • Zavedení do studia: 2001