Nový kompetenční rámec je příležitostí změnit, jak se v Česku učí

Debaty o českém školství se často stáčí k přípravě učitelů, která je pro jeho kvalitu klíčová. Po letech stížností i dílčích inovací dnes Ministerstvo školství spolu s fakultami připravujícími učitele zavádí systémovou reformu. Jako Otevřeno, Učitel naživo, Začni učit! a Učitelská platforma, coby organizace věnující se učitelství a zapojené do přípravy reformy, považujeme změny, k nimž právě dochází, za zásadní průlom. Podaří-li se je dotáhnout a upevnit do praxe, potom jsou příležitostí změnit, jak čeští učitelé a učitelky učí.

Ministerstvo školství a fakulty připravující učitele se před dvěma lety společným memorandem zavázaly systémově proměnit přípravu učitelů. Dva roky intenzivní spolupráce, které následovaly, nyní přinášejí ovoce.

Jeho hlavním ztělesněním je dnes představený Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství, tedy systémová odpověď na otázku, co mají učitelé a učitelky umět. Stát jimi vůbec poprvé stanovuje, jaké vyučující chce. Činí tak skrz 18 kompetencí sahajících od oboru a jeho výuky, přes pedagogiku, psychologii, spolupráci až po profesní sebepojetí a rozvoj. Toho všeho se budoucí učitelé ve svém studiu dotýkali už doposud, přesto však odcházeli z fakult vzdělaní převážně ve svém oboru a často méně kompetentní v tom, co od nich žáci potřebují – tedy ve schopnostech podporovat jejich motivaci, utvářet jim bezpečné prostředí pro učení nebo jim dávat kvalitní zpětnou vazbu. Právě na to nové, podrobně propracované kompetence míří.

Převedení kompetenčního rámce do praxe přitom mají zajistit zejména nové Rámcové požadavky na studium učitelství, jimiž ministerstvo fakultám závazně stanoví, jak má studium učitelství vypadat. Zatímco jejich dosavadní podoba je často vnímána jako překážka změnám, nová verze, bude-li schválena, by měla celou řadu změn přímo vyžadovat. Přijme-li ministerstvo změny, jak jsou nyní v návaznosti na nový Kompetenční rámec navrženy, tak by měly fakulty ve svých studijních programech zajistit rozvoj všech 18 stanovených kompetencí a jejich naplnění na konci studia vyhodnocovat. Všichni studenti by též měli strávit více času na praxích se svými žáky a v průběhu celého studia si skládat své profesní portfolio, od nějž se odvinou jejich závěrečné zkoušky. Schválí-li ministerstvo tyto změny, tak se celé studium významně posune k praktické profesní průpravě pro učitelskou práci, v jejímž středu budou děti a jejich učení.

Popsané změny jsou navíc podpořeny zavedením pozice provázejících a uvádějících učitelů, kteří pomáhají studentům na praxích a absolventům v prvních dvou letech učitelství. Ukotvení těchto pozic je výsledkem změny zákona o pedagogických pracovnících, kterou jsme na jaře 2023 pomohli prosadit. Provázející i uvádějící učitelé se přitom nyní budou moci opřít právě o nový Kompetenční rámec. Ten totiž neslouží jen jako zadání fakultám, ale především jako formativní nástroj pro rozvoj samotných budoucích a začínajících učitelů, kteří dle něj mohou vyhodnocovat své schopnosti a řídit své učení.

Jako Otevřeno, Učitel naživo, Začni učit! a Učitelská platforma společně podporujeme nový Kompetenční rámec, považujeme jej za kvalitně vystavěný a oceňujeme, jak silně směřuje k dopadu na učení žáků. Vážíme si toho, že jsme se na jeho přípravě mohli podílet a vážíme si shody, které na něm dosáhlo ministerstvo s fakultami připravujícími učitele. Právě na nich přitom nyní leží úkol dle nově stanovených kompetencí postupně předělat učitelské studijní programy a doplňující studia.

Probíhající změny považujeme za zásadní milník pro rozvoj českého školství. V Česku je nyní kvalitně nastaveno, jaké kompetence si mají učitelé osvojit. Aby jim v tom šlo učitelské studium naproti, potřebujeme v zavádění reformy pokračovat. Klíčové nyní je, aby ministerstvo schválilo nové Rámcové požadavky obsahující výše popsané změny i další navržené úpravy směřující k posunu učitelských studijních programů k profesní pedagogické průpravě dle Kompetenčního rámce.

Po těchto legislativních změnách bude nakonec klíčová zejména podpora lidí, kteří mají dle nových požadavků jednat. Ve skutečnost totiž proměníme nové požadavky jenom tehdy, pokud sami budoucí učitelé a jejich vzdělavatelé přijmou nových 18 kompetencí za svých.

Představujeme Kompetenční rámec »

Materiály

Pozvánky