Otevřená výzva

Společně posouváme vzdělávání pedagogů
k dopadu na učení dětí

1.

Hledáme vzdělavatele, kteří chtějí budoucí učitele lépe připravit na práci s dětmi

2.

Podporujeme projekty inovací výuky na pedagogických fakultách

3.

Na jejich uskutečnění jsme mezi vyučující rozdělili v I. ročníku 3 000 000 korun

I. ročník

Vybrali jsme 10 projektů inovujících výuku od akademického roku 2021/2022:

Na charakteru záleží

Jan Hábl, Pedagogická fakulta Hradec Králové

  • Pedagog není pouze tím, kdo předává poznatky a informuje. Také a především formuje charakter žáků a studentů. Do společného základu studia učitelství proto zavádíme předmět Rozvoj charakteru, v němž budoucí učitelé poznají přístupy, které se pro rozvoj charakteru jejich žáků a studentů ukazují jako funkční.

Videozáznamy z výuky pro profesní přípravu učitelů

Jiří Havel, Zora Syslová, Petr Najvar, Petra Vystrčilová, Pedagogická fakulta Brno

  • Budoucí učitelé mateřských škol a prvního stupně základních škol se lépe připraví na utváření učebního prostředí díky 50 videím, které natáčíme v reálných třídách a doplňujeme didaktickým rozborem. Videa zachycují různé situace vzdělávacího procesu a jako efektivní výukový nástroj pomůžou budoucím učitelům v propojování teorie a praxe.

Zážitková pedagogika v novém

Richard Macků, Pedagogická fakulta České Budějovice

  • Využití výchovných metod založených na reálných prožitkových situacích vnímáme jako zásadní východisko pro zintenzivnění osobnostní průpravy a rozvoje angažovanosti budoucích učitelů. Vícedenní bloková výuka ve větší míře využívá principy skupinové dynamiky a dokáže studenty lépe připravit na praxi ve školách.

Nebojme se prožívání – rozvoj emoční inteligence

Stanislav Michek, Jana Marie Havigerová, Marie Herynková, Vladimíra Hornáčková, Iva Košek Bartošová, Yveta Pohnětalová, Pedagogická fakulta Hradec Králové

  • Rozvoj emoční inteligence a práce s emocemi je zásadní pro všechny budoucí učitele. Pokud chceme naučit naše žáky emoce vnímat, správně s nimi pracovat a regulovat je, musíme začít u sebe – nás učitelů. Tyto kompetence můžeme využívat nejen při práci s žáky, ale i rodiči a kolegy.

Didaktická dílna TULKA

Miroslav Slowik, Pedagogická fakulta Liberec

  • Didaktická dílna TULKA učí studenty připravovat se na svou budoucí profesní dráhu v prostředí, které přibližuje realitu provozu školy. Pod vedením zkušených praktiků realizují kreativní činnosti v týmové spolupráci s přesahem do různých výukových předmětů.

Učíme (se) v kruhu

Martina Kurowski, Pedagogická fakulta Brno

  • Studenti se učí využívat nový způsob práce se skupinou založený na nehierarchických formách partnerské komunikace, který vede k aktivnímu naslouchání a upřímnému vyjadřování. Specifickou praxí, přinášíme účastníkům inspiraci, nové pohledy, zkušenosti, porozumění, přispívající k řešení konfliktů, či ke skupinovému rozhodování.

Didaktika ze čtyř perspektiv

Karolina Duschinská, Pedagogická fakulta Praha

  • Týmová výuka vede studenty k nahlížení na didaktiku ze šířeji. Čtyři perspektivy představují propojení pedagogických, kognitivně-psychologických, výzkumných a praktických východisek, která jsou v přípravě a realizaci výuky reprezentována jednotlivými členy týmu vyučujících. Představujeme tak velmi moderní a funkční způsob výuky.

Studentské projekty k využití technologií ve vzdělávání

Lucie Rohlíková, Pedagogická fakulta Plzeň

  • Studenti vytvářejí inovativní, kreativní a společensky prospěšné vzdělávací projekty pro žáky s využitím moderních technologií v rámci různého zaměření. Učí se, jakým způsobem s technologiemi prakticky pracovat. Projekty podporují výuku na základních i středních školách a je možné je využít v širokém vzdělávacím kontextu.

Zkvalitňování praxí inovací jejich reflexe

Miluše Vítečková, Pedagogická fakulta České Budějovice

  • Budoucí učitelé využívají videonahrávek z vlastní výuky a diskutují nad nimi v tripartitě (student, učitel z praxe a akademický pracovník). Tento proces přispívá posílení reflexe prožitků z praxe a podpoře sebereflexe ve smyslu vnímání sebe sama jako učitele.

Společně ve třídě a společnosti s romskými žáky

Salim Murad, Pedagogická fakulta České Budějovice

  • Studenti se učí, jak vyrovnávat vzdělávací šance u romských žáků, a to s využitím moderních výukových metod. Osvojují si nejen patřičné znalosti, ale zejména pracují s tématem odlišnosti tak, aby uměli v žácích probudit a udržet zájem o vzdělání a tvořivě měnit vzdělávací strategie své třídy tak, aby se žáci ve skupině učili vzájemně.

Přejete si nadále zůstat v obraze?

Přihlaste se k odběru newsletteru naší Otevřené výzvy: