Otevřená výzva

Společně posouváme vzdělávání pedagogů
k dopadu na učení dětí

1.

Hledáme vzdělavatele, kteří chtějí budoucí učitele lépe připravit na práci s dětmi

2.

Podporujeme projekty inovací výuky na pedagogických fakultách

3.

Na jejich uskutečnění jsme mezi vyučující rozdělili v II. ročníku 5 000 000 korun

II. ročník

Vybrali jsme 11 projektů inovujících výuku od akademického roku 2022/2023:

Reflektovaná oborová praxe se zaměřením na motivaci, kreativitu a mezipředmětové vztahy

Jana Johnová, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Liberec

Budoucí učitelé a jejich vzdělavatelé v sítích kolegiální podpory

Kateřina Juklová, Pedagogická fakulta, Hradec Králové

KONTROVERZNÍ TÉMATA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Veronika Plachá, Pedagogická fakulta, České Budějovice

Prevence online rizikového chování jako téma v pregraduální přípravě učitelů

Martin Kaliba, Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Tvořivost a otevřená mysl. Základní kompetence učitelek a učitelů pro preprimární a primární vzdělávání

Věra Uhl Skřivánová, Fakulta pedagogická, Plzeň

Využití záznamu interakcí k nácviku pedagogické komunikace

Klára Kováčová, Pedagogická fakulta, České Budějovice

“Spolupraxe” – na cestě ke kompetentním učitelům

Milan Podpera, Fakulta pedagogická, Plzeň

Interakce pedagoga s dítětem podporující kreativitu a kritické myšlení dětí.

Eva Koželuhová, Pedagogická fakulta, Praha

Badatelsky orientovaná výuka jako jeden z klíčových přístupů přírodovědného vzdělávání

Barbora Lanková, Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem

Studijní nástroje ke zvyšování kompetencí v českém jazyce u jedinců s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

Hana Svobodová, Pedagogická fakulta, Brno

Nenásilná komunikace ve výuce didaktiky českého jazyk

Adam Veřmiřovský, Pedagogická fakulta, Brno

Přejete si nadále zůstat v obraze?

Přihlaste se k odběru newsletteru naší Otevřené výzvy: