Partneři

Nejdůležitějšími partnery pro naši činnost jsou pochopitelně pedagogické fakulty. Nejrůznějšími způsoby zároveň spolupracujeme s celou řadou dalších subjektů, což nám pomáhá umocňovat naše know-how i náš společenský dosah.

Co naše spolupráce s partnery obnáší?

S řadou dalších iniciativ a projektů, které v současnosti v ČR působí, sdílíme podobnou vizi v našich představách, kam by se mělo vzdělávání ubírat. Už jen to je důvodem, proč být vzájemně v kontaktu a navzájem se podporovat. Ve většině případů nakonec toto pouto znamená i něco víc: Tak například s Kariérním centrem MU nebo Prázdninovou školou Lipnice pořádáme společné akce, s díkem využíváme odborné podpory a konzultací od Nadace Neziskovky.cz nebo Ashoky a podobně si ceníme finanční podpory od Nadace Depositum Bonum, Nadačního fondu rodiny Orlických či dalších dárců. Platformu pro nejširší komunikaci a setkávání s mnoha dalšími organizacemi pak představují zastřešující asociace, jichž jsme aktivními členy.

Asociace, jichž jsme členem:

 • Stálá konference asociací ve vzdělávání
 • Aliance pro otevřené vzdělávání

Programoví partneři:

 • EDUin
 • Učitel naživo
 • EduFórum
 • Trvalá obnova školy
 • Učitelská platforma
 • Česká středoškolská unie
 • NaZemi
 • Člověk v tísni
 • Jeden svět na školách
 • Asociace ředitelů gymnázií v ČR
 • Centrum občanského vzdělávání
 • Občankáři.cz
 • Prázdninová škola Lipnice
 • SvobodaUčení.cz
 • Respektovat a být respektován
 • Skautský institut
 • Výluka
 • Agora
 • Drosophila

Finanční a rozvojoví partneři:

 • Nadační fond rodiny Orlických
 • Nadace Depositum Bonum
 • Nadace České spořitelny
 • Nadace Karla Janečka
 • Nadace Neziskovky.cz
 • Nadace Jablotron
 • Nadace VIA
 • Ashoka
 • Darujme.cz

Mediální partneři:

 • Perpetuum
 • Řízení školy

Spolupracujeme a jednáme:

 • Pedagogická fakulta UK (Praha)
 • Pedagogická fakulta MU (Brno)
 • Pedagogická fakulta UPOL (Olomouc)
 • Pedagogická fakulta ZČU (Plzeň)
 • Pedagogická fakulta UJEP (Ústí)
 • Pedagogická fakulta TUL (Liberec)
 • Pedagogická fakulta JČU (Budějovice)
 • Pedagogická fakulta OU (Ostrava)
 • Pedagogická fakulta UHK (Hradec Králové)
 • Kariérní centrum MU
 • Úřad vlády ČR
 • NIDV
 • Studentská komora Rady vysokých škol

Aktivity realizované společně s partnery

 • Global Teacher Prize – učitelská cena společně s EDUinem.
 • Cesty absolventa – pravidelná konference společně s Kariérním centrem MU.
 • Učitelské večery – společně s EDUinem a Skautským institutem.
 • Vzdělávání přede-vším – předvolební iniciativa společně s desítkami organizací.
 • Kurzy zážitkové pedagogiky – společně s Prázdninovou školou Lipnice.
 • Kampaň proti škrtům ve školství – společně s Českou středoškolskou unií.

Jak se stát naším partnerem?

Máte-li zájem s námi jakýmkoli způsobem spolupracovat, chcete-li nás podpořit či se jen pobavit o společné vizi, neváhejte nás kontaktovat:

Daniel Pražák

místopředseda pro spolupráci s partnery daniel.prazak@otevreno.org / telefon: 739 417 909

Jak nás podpořit?

Do našich aktivit se pouštíme často dobrovolnicky a na vlastní náklady. Budeme velmi rádi, pokud se nás rozhodnete podpořit a cestu k inovacím pedagogického vzdělávání tak ulehčit.

Jaké možnosti uvítáme?

 • Finanční dar – s Vašimi prostředky naložíme hospodárně a postaráme se, aby přispěly lepšímu vzdělávání v České republice.
 • Pro bono služby či konzultace – nejen z peněz živ je člověk. Velmi si ceníme též každé nehmotné podpory, která nám pomáhá snižovat náklady.
 • Šíření našich myšlenek a aktivit – budeme rádi za sdílení na sociálních sítích, těch virtuálních i reálných. O změně je třeba mluvit na každém kroku!
 • Konkrétní spolupráce – máte nápad na společný program? Chcete se podílet na změně, ale nevíte jak? Rádi to s vámi probereme?

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Rádi vám vysvětlíme více, nabídneme darovací smlouvu, domluvíme konkrétní cíle a podmínky a poskytneme vyúčtování či potvrzení pro odečet z daní.