Pedagogika není jen učitelství

Co si představíte, když se řekne pedagog? Pana učitele nebo paní učitelku? A co třeba lektora kurzů osobnostního rozvoje, sbormistra anebo analytika na ministerstvu. Učitelství je jednou z pedagogických profesí, ale zdaleka ne jedinou. Pedagogové pomáhají druhým lidem růst a učit se. Pojďme se podívat, jaké různé role na sebe berou absolventi (nejen) pedagogických fakult.

Začněme ve známém prostředí školy. Jsou tam učitelé a kdo ještě? Například ředitel. Většinou je to zkušený učitel anebo učitelka, no nemusí tomu tak být. Ředitel je hlavně manažer. Musí se vyznat v zákonech, řízení lidí, spravování financí a jejich získávání, nabírá nové zaměstnance a řeší problémy. Potřebuje taky umět komunikovat s jednotlivci i se skupinami. Má také tým zástupců, kteří mají na starost různé agendy. Na řediteli závisí, jak si procesy ve škole nastaví, má v tom velkou autonomii a také obří odpovědnost.

Někteří pedagogové jsou zároveň psychoterapeuti anebo poradci. Na univerzitě dostanou široký základ z psychologie, sociologie i filozofie. Umí komunikovat. Pokud projdou psychoterapeutickým výcvikem, není nutné mít psychologické vzdělání, mohou být terapeuty kdekoliv.

V domovech mládeže najdeme pedagogy vychovatele. Výchova je také podstatnou součástí edukace. Volnočasový pedagogové působí v zájmových kroužcích, centrech volného času, vedou zážitkové, sebepoznávací a jiné kurzy. Pracují jak s dětmi, tak i s dospělými. Kurzy a workshopy s nejrůznějším zaměřením od strojopisu po bojové sporty. Vedou je také pedagogové většinou známí jako lektoři.

V jiných domovech působí kognitivní trenéři a léčební pedagogové, kteří pomáhají jejich obyvatelům s udržením si mozkové kondice. Jsou to hlavně domovy pro seniory. Je dokázáno, že hodinový paměťový trénink denně může zastavit proces Alzheimerovy nemoci. V domovech jsou i ergoterapeuti, arteterapeuti a muzikoterapeuti. Často jen možnost si s někým popovídat je tou nejlepší terapií.

Zde se dostáváme do sféry andragogiky a dalšího vzdělávání. Člověk se potřebuje vzdělávat celý život. Andragog je pedagog, jehož cílovou skupinou jsou dospělí lidé. Pomáhá druhým zejména s rozvojem nových dovedností. Působí ve firmách, personálních agenturách anebo jsou na volné noze. Instruktor v autoškole dělá také specifickou pedagogickou práci. Mohli bychom uvažovat, zda vysokoškolští učitelé také nejsou andragogy.

Nová pedagogické odvětví se formují se změnami ve společnosti.

Další část pedagogiky je temná a lidé ji často přehlíží. Je to práce ve věznicích, s lidmi drogově závislými, práce v diagnostických a výchovných centrech pro mládež atd. Tato práce zasahuje do tématu sociální patologie a prevence, dělají ji například sociální pedagogové. Najdete například pozici etopeda, který pracuje s lidmi sociálně nepřizpůsobivými. Jsou mezi námi lidé, kteří jako mediátoři pomáhají urovnávat spory.

Co umění? Máme tady různé hudebníky, kteří pomáhají druhým zvládnout hru na hudební nástroj nebo zpívání. Na pedagogické fakultě v Hradci Králové lze třeba studovat sbormistrovství.

Na alternativních školách se čím dál častěji používá pojem průvodce vzděláváním. Je to role o něco jiná než učitel. Žáci a studenti mají totiž mnohem větší moc nad tím, co, jak a kdy se budou učit. V běžné škole rozhoduje učitel spolu s autory vyšších kurikulárních dokumentů, jako je Rámcový vzdělávací program. Průvodci jsou zde od toho, aby s nimi vytvářeli vlastní plán učení, dohlíželi na jeho plnění a pomáhali na cestě. Máme v Česku i mnoho dětí, které jsou v domácím vzdělávání. Je běžné, že se tvoří dětské skupiny, kde právě takový průvodce má nezastupitelnou úlohu. Konverzace nevázaná na předepsaný výstup má totiž často největší potenciál k tomu, abychom si z ní odnesli něco podstatného.

Celý systém školství je řízen na úrovni obce, kraje a státu. Pedagogové jsou například na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Zabývají se vzdělávací politikou, legislativou, analyzují předpisy i výsledky vzdělávání. Někteří radí ministrům, jiní kontrolují funkčnost systému a pomáhají ho zlepšovat například z pozic inspektorů nebo konzultantů.

Tento seznam jistě není kompletní. Nové pedagogické odvětví se formují se změnami ve společnosti. Jsou tady experti na e-learning, průvodci v muzeu, chůvy, nebo taky Youtubeři. Jsou to lidé, kteří vzdělávají nebo vychovávají druhé, aniž by často měli formální vzdělání. Svět se mění a také pedagog už zdaleka není jen učitel před tabulí.