Pololetní speciál: Slovní hodnocení?
Tři příklady textů, z nichž nejspíš poskládáte i ty své

Vysvědčení se neúprosně blíží a dotazy na vzorová slovní hodnocení přibývají na učitelských sítích jako houby po dešti. Rozhodl jsem se jít s kůží na trh a uveřejnit tři texty z loňského léta zde na blogu.

Ukázky se objevily v diskusi na Učitelích+ už loni a reakce byly pozitivní, tak třeba by taková inspirace mohla na poslední chvíli někomu z vás přijít vhod. Jistě se ale mezi námi najdou podstatně větší experti na hodnocení než já, takže kdo chce jít víc do hloubky, tomu doporučuji například poslech posledních Hovorů z kabinetu s Pavlínou Loňkovou.

Nehodnoťte osobnost dítěte, jeho talenty a dispozice, ale popisujte jeho chování a snahu – tedy to, co konkrétně vidíte a v čem se může každý z nás zlepšit.

Nad – na – pod aneb všechny dobré věci jsou tři

Na naší škole v Anglii žáky hodnotíme z hlediska prospěchu a snahy (píle, chcete-li). Pokud jde o celkové hodnocení, zjednodušeně se celkový výkon žáků dělí do tří kategorií: těch, kdo pracují nad očekávanou úrovní (obvykle je to jen několik málo jednotlivců), na ní (většina dětí) a pod ní (obvykle několik jednotlivců). Očekávanou úrovní myslíme požadované výstupy v daném ročníku.

Doporučuju udělat s vašimi žáky něco podobného – tedy rozdělit je do tří základních skupin. Pak si napsat pro každou ze tří úrovní vzorový text, z něhož budete vycházet, a pro konkrétní žáky jej upravovat – zejména měnit vyznění nuancemi ve formulacích („ovládá s jistotou“ – „umí“ – „umí s podporou“), případně zaměňovat obsahové elementy při zachování formulací („svým [pojmenujte žádoucí chování] si získal respekt celé třídní komunity“). To vám ušetří spoustu času i lámání si hlavy nad slohem.

Hlavní zásada, které se držte: nehodnoťte osobnost dítěte, jeho talenty a dispozice (tedy to, co je dané), ale popisujte jeho chování a snahu (tedy to, co konkrétně vidíte a v čem se může každý z nás zlepšit). Jestli zvolíte formálnější třetí osobu, nebo důvěrnější a přímější druhou, nehraje zásadní roli. Ve škole jsme měli třetí jako standard, osobně bych asi volil druhou. 

Rozdělení třídy do tří základních skupin a sepsání tří vzorových textů vám ušetří spoustu času i lámání si hlavy nad slohem.

Žák pracuje nad očekávanou úrovní

Slovní hodnocení jednoho z třídních premiantů, který vyniká hlavně v matematice a ve čtení (jak technika, tak čtení pro radost), což mu otevírá dveře k úspěchům napříč předměty. 

Bylo potěšením učit xxx v tomto školním roce. S jeho trvale vysokým nasazením a odhodlaností se mu podařilo dosáhnout velkého pokroku napříč všemi předměty. Mimořádné jsou jeho dovednosti v matematice, ať jde o perfektní znalost rozkladů jednociferných čísel, volbu početních strategií pro operace s čísly od 0 do 20 nebo schopnost matematického uvažování a vysvětlování. Co se týče psaní, xxx s jistotou ovládá psaní jednoduchých vět a jednoduchých slohových útvarů jako jsou popis děje nebo neformální dopis. Xxx by nedosáhl tak velkého pokroku ve všech předmětech nebýt jeho zájmu o čtení všeho druhu, a to jak ve škole, tak doma. Jeho pestrý a tituly nabytý čtenářský deník je toho dokladem. 

Svými častými a podnětnými příspěvky v hodinách a příkladným chováním si xxx zaslouženě získal respekt celé třídní komunity a vydobyl pověst zvídavého a přemýšlivého mladého studenta. Přeji mu mnoho úspěchů v jeho dalším akademickém i osobním rozvoji.

Žák pracuje na očekávané úrovni

Tento žák vyniká v matematice, ve čtení dosáhl podstatného zlepšení v posledním měsíci. Jeho chování občas trpí nesoustředěností a je potřeba mu věnovat dost pozornosti, aby „naskočil“ a myšlenkami nesklouzával někam do prostoru mimo třídu.

Během tohoto školního roku bylo radostí vidět xxx dosahovat značného pokroku napříč všemi předměty. Od druhého čtvrtletí dosáhl velkého zlepšení ve čtení: xxx začal s rostoucí sebedůvěrou spojovat jednotlivé hlásky do slov a zároveň rozpoznávat hlásky ve slovech základní i pokročilé úrovně. Pro další rozvoj svých dovedností by měl xxx i nadále denně věnovat čas hlasitému čtení, a to jak ve škole, tak i doma. To mu zásadně usnadní pokrok ve všech předmětech. Pokud jde o dovednosti v matematice, xxx dokáže samostatně volit a užívat početní strategie pro operace s čísly od 0 do 20 a umí ohromit celou třídu svým matematickým uvažováním a precizním slovníkem. To z něj dělá ceněného partnera při práci ve dvojicích.

Ačkoli xxx dobře reaguje na chválu a ví, jak ukázat ostatním to nejlepší chování, občas mu dělá potíž se plně soustředit na učení a udržovat pozornost. Proto je nutné, aby vždy pečlivě sledoval a poslouchal toho, kdo má aktuálně slovo. To mu umožní nenechat přijít žádnou příležitost k učení a sebezlepšení nazmar. Přeji xxx mnoho úspěchů v jeho dalších školních letech a v jeho dalším rozvoji.

Žák pracuje vstříc dosažení očekávané úrovně

Žák s ADHD, který hodně bojuje se soustředěním a bohužel i sebeovládáním, což se projevuje i na výkonu. Pokroku dosáhl, to ano, ale mohl být větší. Nicméně, s podporou a dohledem dokáže pracovat dobře.

V tomto školním roce xxx dosáhl pokroku v učení – zejména v nauce o hláskách a v angličtině. Xxx má dobrou znalost základních hlásek a rozvíjí svou znalost hlásek druhého řádu; dokáže také rozpoznat základní znaky jednoduchých vět a zkouší je aplikovat ve vlastním psaní. V matematice dosáhl xxx dobré znalosti čísel do 20. K upevnění znalosti rozkladů jednociferných čísel bude třeba, aby se věnoval procvičování i ve volném čase. Dalším bodem ke zlepšení je čtení – dovednost, která mu dopomůže k úspěchu napříč předměty. Pravidelné každodenní hlasité čtení ve škole i doma zlepší mimo jiné i jeho schopnost psát jednoduché věty. 

Během tohoto roku se xxx snažil věnovat zlepšování svého sebeovládání. S podporou asistenta pedagoga byl schopen se aktivně účastnit hodin a bylo radostí vidět ho sdílet vlastní nápady a přispívat do diskusí ve třídě. Nicméně, počet napomenutí, která dostává, je nadále příliš vysoký. Proto je zásadní, aby se soustředil na udržování dobrého chování, a to i když učitel nebo asistent pedagoga nejsou v těsné blízkosti. To mu pomůže naplnit celý jeho akademický potenciál. Přeji xxx mnoho úspěchů v nadcházejících školních letech a v jeho dalším rozvoji.

Nezbývá než popřát mnoho úspěchů do nadcházejícího pololetí i vám a vašim žákům.

Přečtěte si i další články blogu Explicitní didaktika. Najdete je zde.