Pomozte zlepšit přípravu učitelů v Česku! Připomínkujte návrh Kompetenčního rámce absolventa učitelství

Na začátku března byl zveřejněn návrh Kompetenčního rámce absolventa učitelství, který definuje, jaké kompetence by měli studenti učitelství během svého studia získat. Dokument vzniká jako jeden z cílů reformy přípravy učitelů ve spolupráci MŠMT a fakult připravujících učitele.

Kompetenční rámec popisuje 14 profesních kompetencí, které rozděluje do pěti oblastí:

  • plánování, vedení a reflexe výuky;
  • prostředí pro učení;
  • zpětná vazba a hodnocení;
  • profesní spolupráce;
  • profesní sebepojetí a rozvoj učitele.

Dokument také pracuje s úrovní naplnění jednotlivých kompetencí – úroveň 1 je koncipovaná pro absolventy, úroveň 2 pro začínající učitele, úroveň 3 pak pro zkušené učitele. Kompetenční rámec tak ukazuje směr, kterým by se měli vyučující během své kariéry posouvat.

Do 16. dubna běží připomínkovací řízení a každý má možnost se k návrhu kompetenčního rámce vyjádřit. Máte dojem, že něco v kompetenčním rámci chybí? Formulovali byste některý bod jinak? Máte nějaké připomínky nebo dotazy? Napište svoje podněty do formuláře nebo na e-mailovou adresu pripominky-KRabsolventa@msmt.cz.

Připomínky budou zpracovány do konce května a bude zveřejněno jejich (ne)zapracování spolu se zdůvodněním. Více informací najdete na webu MŠMT. 

Pokud o vznikajícím profilu chcete dát vědět lidem ve vašem okolí, budeme rádi za sdílení videa Reels, které info o profilu shrnuje.