Reforma přípravy učitelů

Reforma přípravy učitelů, uskutečňovaná od roku 2021 ministerstvem školství a fakultami připravujícími učitele, je vyslyšením našeho dlouholetého volání po systémové proměně vzdělávání českých učitelů. Jejím cílem je „proměnit přípravu učitelů a učitelek v ČR tak, abychom každý rok připravovali dostatek nových učitelů a učitelek připravených pomáhat všem svým žákům naplno se rozvíjet, tedy učitele schopné přispívat k naplňování dvou hlavních cílů Strategie 2030+.“ Prvním krokem k takové proměně je přitom 6 cílů reformy vytyčených do roku 2024 a rozpracovaných do podrobné koncepce změn. Jako Otevřeno se k hlavnímu cíli i k dílčím cílům reformy hrdě hlásíme, oceňujeme, že se do nich stát a fakulty naplno pouštějí a těší nás, že s nimi můžeme spolupracovat na jejich naplňování.

Více na našem webu Peďáky pro budoucnost »