Sešli jsme se na republikovém Sněmu, schválili nové Stanovy a zvolili nové složení našich orgánů

V sobotu 11. června 2022 jsme se v brněnské Otevřené zahradě sešli k výročnímu členskému setkání a k zasedání našeho Sněmu, tedy shromáždění členů užšího týmu Otevřena coby našeho nejvyššího orgánu.

Sněm po celodenní rozpravě, jíž předcházely několikaměsíční diskuze a přípravy, schválil nové Stanovy s účinností od 1. 7. 2022.

 • Nové Stanovy jsou součástí reorganizace naší činnosti na fakultách, v rámci které nahrazujeme dosavadní systém jednotných poboček flexibilnějším a živějším systémem rozmanitých a provázaných místních týmů a jejich koordinátorů.
 • Novými Stanovami jsme současně v mnoha dílčích ohledech upravili fungování našich orgánů a celé naší vnitřní organizace.
 • Povaha Otevřena jako hnutí i všechny základní principy našeho fungování zůstávají nezměněny.

Sněm zvolil nové složení Předsednictva a Kontrolní komise pro nadcházející funkční období od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2024.

Členy Předsednictva, tedy vrcholného orgánu a členského senátu, který jmenuje výkonnou Radu a schvaluje klíčová rozhodnutí o směřování a fungování organizace, byli zvoleni:

 • Karel Doleček – student pedagogiky a vzdělavatel budoucích učitelů na MUNI v Brně, dosavadní místopředseda Otevřena
 • Martina Kurowski – vzdělavatelka budoucích učitelů na PedF MUNI v Brně
 • Klára Mácová – učitelka na základní škole, dosavadní členka Předsednictva a členka týmu v Českých Budějovicích
 • Alexandr Stropek – student učitelství, začínající učitel, dosavadní tajemník studentského týmu v Praze
 • Lucie Říhová – učitelka, zástupkyně MUNI ve Studentské komoře Rady vysokých škol, členka týmu v Brně
 • Tomáš Bederka – vedoucí oddělení vnějších vztahů PedF UK v Praze

Členkami Kontrolní komise, která hlídá hospodaření organizace, byly zvoleny:

 • Karin Polcarová – dosavadní členka Kontrolní komise
 • Laura Pérezová – dosavadní členka Kontrolní komise

Úplný zápis ze zasedání Sněmu a proběhlých voleb je k dispozici všem členům Otevřena.

Nově zvolené Předsednictvo následně, v návaznosti na přijaté Stanovy, schválilo nový Organizační řád a potvrdilo, že v Radě, tedy výkonném vedoucím orgánu, který odpovídá za každodenní chod, vedení a řízení organizace, budou nadále pokračovat její dosavadní členové v těchto funkcích:

 • Tomáš Čakloš – předseda
 • Dominik Lipovský – vedoucí studentského programu
 • Hana Švábíková – vedoucí akceleračního programu a personalistiky
 • Markéta Popelářová – vedoucí politicko-mediálního programu a PR
 • Tereza Novotná – koordinátorka finanční spolupráce