Tisková zpráva: Poslanci budou hlasovat o 130 procentech průměrné mzdy pro učitele i lepší podpoře začínajících učitelů

05. 04. 2023, Praha – Sněmovna má dnes rozhodovat o změnách ve vzdělávání učitelů a jejich platech. Novela zákona o pedagogických pracovnících, která je na programu aktuální schůze v závěrečném čtení, může českým učitelům přinést kvalitnější praxi během studia, podporu zkušenějšího kolegy
v začátcích kariéry a jistotu vyšší než průměrné mzdy. Změny obsažené v novele podle organizací Učitel naživo, Učitelská platforma, Otevřeno a Začni učit! směřují k lepší profesní přípravě studentů učitelství a mohou ovlivnit i jejich setrvání v profesi. Schválením novely poslanci podpoří změny vedoucí k zajištění dostatku kvalitních učitelů pro české školství.

„Hlasování o novele je do jisté míry hlasováním o tom, jakou pozornost chceme v České republice věnovat vzdělání a podpoře lidí, kteří mají největší vliv na učení dětí a přímo tak ovlivňují budoucnost naší země. Věříme, že se nebude opakovat scénář z minulého volebního období, kdy tato důležitá novela nebyla schválena,” říká analytička vzdělávací politiky Kateřina Konrádová z nevládní organizace Učitel naživo.

„Podpora kvalitní profesní přípravy učitelů a zajištění podmínek, díky kterým u učení zůstanou, je pro fungující vzdělávací systém nezbytná,” doplňuje Konrádová.

Novela zákona přináší dvě nové mentoringové pozice. Jednou z nich je provázející učitel. Ten metodicky vede studenty učitelských programů na praxi. Odučené hodiny s nimi pak zpětně hodnotí a pomáhá jim se
v práci se žáky zlepšovat. Některé fakulty a vzdělávací programy již s provázejícími učiteli pracují
a zkušenosti ukazují, že pro kvalitu praxí je tato pozice zásadní.

Dále novela zavádí adaptační období pro začínající učitele. To znamená, že během prvních dvou let má nový učitel k dispozici zkušenějšího kolegu — uvádějícího učitele. Role uvádějícího učitele spočívá nejen
v seznámení nováčka s chodem školy a administrativou, ale hlavně v metodické podpoře a reflexi výuky. „Jen jedna třetina začínajících učitelů se potká s učitelem, který se mu věnuje aktivně a systematicky, novela by to měla změnit,” popisuje Jana Fryzelková z organizace Začni učit!.

„Podpora mentoringových pozic může významně pomoci, ne-li přímo vyřešit, řadu problémů, se kterými se ve školství potýkáme. Jedná se například o nízký zájem o studium učitelství, nekvalitní praxi během studia či riziko předčasných odchodů ze školství u začínajících učitelů,“ zdůvodnil na prosincovém semináři v Poslanecké sněmovně k tématu poslanec za KDU-ČSL Marek Výborný.

Současně novela zaručuje, že ze státního rozpočtu půjde škole na učitelský plat částka ve výši nejméně 130 procent průměrné mzdy v Česku. Podle zákona však zůstává na řediteli školy, jak přidělené peníze rozdělí
v rámci tarifní a nadtarifní složky. Konkrétní výši platu učitele či učitelky tedy určí ředitel. 

Čtveřice nevládních organizací se shoduje v tom, že změny obsažené v novele zajišťují lepší podmínky pro učitele v průběhu celé jejich kariéry. Mohou tak přispět k motivaci mladých lidí studovat učitelství nebo zabránit odchodům z profese.

Kontakty:

Markéta Popelářová, vedoucí politického programu Otevřena, +420 732 670 077

Kateřina Konrádová, vedoucí Advokačního týmu Učitele naživo, +420 774 625 813

Petra Mazancová, předsedkyně Učitelské platformy, +420 608 448 978

Jana Fryzelková, jednatelka Začni učit!, +420 773 692 530

Otevřeno je hnutí studentů, učitelů a vzdělavatelů na pedagogických fakultách, které usiluje o proměnu vzdělávání budoucích učitelů.

Učitel naživo je nezisková organizace, která usiluje o modernizaci českého vzdělávání. S týmem expertů jsme vytvořili a zavedli do praxe programy pro učitele a ředitele škol, které výrazně zlepšují vzdělávání dětí.

Učitelská platforma je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky.

V Začni učit! provází potenciální učitele od první myšlenky na školství, přes výběr pedagogické kvalifikace, až po výběr a nástup do školy. Věří totiž, že jen spokojení a motivovaní učitelé mohou mít spokojené a motivované žáky.