Volali jsme po změně, systém nás vyslyšel a spouští reformu přípravy budoucích učitelů

Na ministerstvu školství se dnes sešli děkani fakult připravujících učitele a společně s ministrem před zraky novinářů podepsali memorandum o reformě přípravy učitelů. Jejím cílem je proměnit přípravu učitelů a učitelek v Česku tak, abychom každý rok připravovali dostatek nových učitelů a učitelek připravených pomáhat všem svým žákům naplno se rozvíjet. Máme obrovskou radost, že jsme v Česku k tomuto rozhodnutí dospěli. 

Co je obsahem reformy? Reforma podpoří propojení fakult se školami tak, aby studenti získali více kvalitní praxe, nebo zlepší kvalitu oborových didaktik. Také zavádí jednotný kompetenční profil absolventa, který fakultám pomůže jejich výuku lépe zacílit, vyhodnocovat a postupně zlepšovat. 

Na přípravě reformy jsme se doposud podíleli a i nyní jsme připraveni jí pomáhat k úspěchu, dohlédnout, že bude skutečně naplňována tak, jak je naplánována. Více detailů vám ve videu prozradí náš předseda Tomáš Čakloš: 

Odkaz na tiskovou zprávu podpisu memoranda od MŠMT a celé jeho znění naleznete zde.  Pokud máte zájem s námi přiložit ruku k dílu a podpořit naplňování reformy, ozvěte se nám. Pro další informace nás také můžete sledovat na Facebooku nebo Twitteru.