Výlet do dobré praxe pro vzdělavatele budoucích učitelů je za námi

Dne 29. dubna se v Jihlavě uskutečnila minikonference s názvem Výlet do dobré praxe, na které se sešlo téměř 20 akademiků z celé České republiky. Ti se zúčastnili 3 workshopů prezentujících 3 vysokoškolské předměty tak, jak reálně probíhají na fakultách. Všechny  workshopy představovaly inovativní projekty z programů Otevřená výzva a Mapování inovací. 

Jednalo se o tyto workshopy:

  • Karolina Duschinská (UK)  Radka High (UK) – Didaktika obecné didaktiky
  • Jan Nehyba (MUNI) – Reflexe praxe: od skupinové reflexe k deliberativní praxi
  • Stanislav Michek (UHK) – Péče o pracovníky formou supervize v rámci výuky předmětů Management a evaluace školy

Vyučující tak zažili nejen 3 různé reálné hodiny z pohledu studenta, ale také po každém z workshopu měli možnost vyslechnout příběh, jak tento předmět vznikal a jak se osvědčil v praxi. Nechyběl ani prostor pro konstruktivní diskuze, kladení otázek a zpětnou vazbu. 

Celou akcí nás provázela přátelská a tvůrčí atmosféra, která vytvořila skvělé prostředí nejen pro společné diskuze a sdílení vlastních názorů a zkušeností, ale i pro závěrečný networking, při kterém se podařilo navázat bližší pracovní i neformální vztahy. 

Výlet do dobré praxe byl výjimečný nejen konceptem, ke kterému bychom se rádi vrátili, ale také tím, že se jednalo o jednu z prvních akcí Otevřena určenou pro vzdělavatele budoucích učitelů, která se po dvou letech konala mimo online prostředí.