Záleží nám na psychickém bezpečí na školách. Pojďme budoucí učitele učit, jak bezpečné prostředí ve třídě vytvářet

Tak zní hlavní teze projektu, kterému se v Otevřenu tento školní rok budeme věnovat. Skrze příběhy učitelů a studentů a skrze podněty od odborníků chceme poukazovat na to, jak nezbytné psychické bezpečí na školách je. Naším cílem je vyzvat pedagogické fakulty, aby v tomto tématu své studenty intenzivněji vzdělávaly. Chceme také podpořit studenty a studentky učitelství, aby se o toto téma sami zajímali. Proč? Protože pokud bezpečné prostředí ve školách není, nemůže se tam odehrávat ani efektivní učení. A protože nám na well-beingu dětí ve školních třídách záleží.

,,Z výzkumů vyplývá, že české děti nechodí do školy moc rády. Třicet procent z nich tam zažívá nějaký typ šikany a čeští čtvrťáci chodí do školy dokonce nejméně rádi ze všech zemí OECD. To je pro nás signál, že jako společnost potřebujeme něco zásadně změnit,” zmiňuje pro náš projekt Anna Kubíčková, speciální pedagožka z České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Jmenuje tak několik důvodů, kvůli kterým bychom se na psychické bezpečí ve škole měli zaměřit. Nedávná covidová pandemie a stále trvající válka na Ukrajině pak znamenaly pro dětskou psychiku další náročnou zátěž.

A ačkoliv má dnes čím dál více škol své školní psychology, stále to není samozřejmostí. Jsou to tedy přímo učitelé, kdo má na well-being dětí a na jejich pocit bezpečí nejvýraznější vliv. Spolu s žáky tráví mnoho hodin denně, během kterých mohou bezpečné prostředí ve třídě vytvářet, podporovat a posilovat. Jsme přesvědčeni, že mnohdy k tomu stačí malé krůčky: ,,Pomáhá, když učitelé dokážou přijmout vlastní chybu nebo když na chybu dětí reagují tak, aby se děti necítily ohroženě, ale aby ji vnímaly jako příležitost k vlastnímu posunu. Pozitivní vztahy mezi žáky je možné posilovat třeba tím, že učitelé dají dětem možnost ovlivňovat dění ve škole, přímo v hodině…”, doplňuje Anna Kubíčková z ČOSIVu, jejíž celý příspěvek k tématu si můžete přečíst zde.

Pojďme společně hledat odpovědi na otázky, které se bezpečného prostředí týkají. Pojďme studentům učitelství ukazovat, jak důležité toto téma pro jejich budoucí povolání je. Zasaďme se také společně o to, aby každý absolvent pedagogické fakulty odcházel do praxe s většími znalostmi o tomto tématu a s konkrétními metodami, jak bezpečné prostředí ve školách vytvářet.

Bezpečí otevřeno

Tak zní název naší kampaně, v rámci které budeme na podzim na našich sítích zveřejňovat pohledy jednotlivých aktérů ve vzdělávacím systému. Zajímavé postřehy a zkušenosti se budete postupně dozvídat od odborníků, učitelů, psychologů, studentů, ředitelů a dalších.

V rámci kampaně vznikne samostatný web, na kterém najdete kromě pohledů jednotlivých vzdělávacích aktérů také užitečné učitelské metodiky a nebo si na něm budete moci přečíst, jak se tomuto tématu věnují pedagogické fakulty v Česku. Budeme se moci také osobně potkat na několika vzdělávacích akcích v různých městech po celé republice.

Pokud je bezpečí na školách důležité i pro vás, sledujte nás na našich sítích (Facebook, Instagram, Twitter) a přihlaste se k našemu newsletteru. Buďte u toho s námi! Každý učitel nebo učitelka, každý student nebo studentka učitelství, který ve své pedagogické praxi změní třeba i jen maličkost ve prospěch bezpečné atmosféry, se počítá.