Koordinátor*ka finanční spolupráce

Do roku 2030 hodláme dosáhnout toho, aby do českých škol přicházely každý rok tisíce skvělých nových učitelů, připravených pomáhat všem svým žákům naplno se rozvíjet. Stavíme pro to silné hnutí a dáváme dohromady stále více zdrojů, s nimiž tuto vizi proměňujeme ve skutečnost. Jdeš do toho s námi?

Tvým úkolem bude sdružovat pro naši vizi desítky finančních partnerů. Práci převezmeš od dosavadního fundraisingového týmu, díky němuž je naše financování dobře zorganizované. Přidáš se k nám v zajímavou chvíli – na jednu stranu jsme etablovaní mezi nadacemi, umíme získávat a spravovat desítky milionů korun a pro nejbližší období jsme stabilizovaní, zároveň ale rozhodně nejsme za vodou a do dalších let si budeme muset hodně máknout, abychom měli další rozvoj naší činnosti z čeho zaplatit. Tušíme, kudy na to. Dáme ti do ruky naši novou finanční strategii a pustíme se s tebou do silnější diverzifikace našeho financování od nadací k většímu podílu státu i drobných dárců. Budeš to všechno koordinovat, spolupracovat se zbytkem týmu a přesvědčovat partnery o tom, že právě proměna přípravy učitelů je to, co Česko fakt potřebuje. Nemusíš být superman*ka ani protřelý*á fundraiser*ka. Hledáme někoho s dobrými předpoklady, komu pomůžeme se tuhle práci naučit, to umíme. Ready?

💼 úvazek 0,6–1,0

🇨🇿 celá ČR

⏱️právě hledáme
(červen 2023)

💚 100% 💚

Co tě u nás přesněji čeká:

 • Rozvoj strategie finanční spolupráce – ve spolupráci s naším předsedou, vedoucími jednotlivých programů a špičkovým fundraisingovým konzultantem budeš sledovat a dál dotvářet naši finanční strategii, promýšlet cesty, zvažovat priority a určovat směr zapojování finančních partnerů do našich aktivit v inovacích vzdělávání pedagogů.

 • Řízení fundraisingu organizace – budeš plánovat a koordinovat všechny naše fundraisingové kroky a ve spolupráci s dalšími kolegy a kolegyněmi je budeš realizovat; prozkoumáš všechny dostupné zdroje a příležitosti; hlavu budeš mít v tabulkách, harmonogramech a rozpočtech, srdce u vize naší i našich partnerů.

 • Navazování vztahů s finančními partnery a péče o ně – budeš se potkávat s představiteli nadací, byznysu i veřejné správy, budeš naslouchat jejich záměrům a spolu s vedením organizace jim prezentovat ty naše. Budeš plánovat schůzky, chystat na ně prezentace, udržovat kontakty s lidmi a postaráš se, aby byli všichni naši finanční partneři ve spolupráci s námi dlouhodobě spokojení. S tím vším ti pomůžou kolegové a kolegyně.

 • Sjednávání kontraktů s finančními partnery a péče o jejich realizaci a vyhodnocení – ve spolupráci s vedením organizace dotáhneš navázané vztahy ke konkrétním cílům, částkám a smlouvám. Budeš psát projektové záměry a žádosti, předělávat je, pak je znovu předělávat, pak ještě jednou, pak se radovat a průběžně dohlížet, abychom domluvené závazky naplnili a na tvářích finančních partnerů vykouzlili úsměv z toho, co jsme spolu s nimi dokázali.

Bude nám to spolu skvěle fungovat pokud:

 • Na 100 % sdílíš vizi Otevřena.

 • Máš aspoň tříletou zkušenost s projektovým řízením, financemi, prací se vztahy, partnery nebo PR, i když se to netýkalo přímo fundraisingu. Zkrátka už víš, jaké to je mít zodpovědnost za celou jednu věc, projekt či produkt.

 • Umíš se na věci dívat skrz cíle, náklady a výnosy.

 • Dovedeš plánovat a občas jiné plány zase trochu kriticky zpochybnit.

 • Nedělá ti problém se vyjadřovat – ať už kdyby sis teď měl*a nachystat půlhodinovou prezentaci o našem hnutí nebo napsat reprezentativní e-mail důležitému partnerovi.

 • Z velkého množství dat a informací nemáš špatné sny a umíš si je zorganizovat např. v rozsáhlé tabulce nebo schématu; dovedeš si nastudovat desítky stran pravidel a smluv a jednat podle nich. Navíc jsi pečlivý*á a ne snadno ti něco unikne.

 • Vzhledem k tomu, že pracujeme hodně na dálku, jsi schopný*á samostatného efektivního sebeřízení.

 • Chceš se učit a je ti vlastní se na svou práci dívat kriticky a přijímat zpětnou vazbu.

 • Máš chuť se do věcí pouštět, nejen o nich mluvit. Máš zájem být inovativní a kreativní.

A ideálně ještě navíc:

 • Rozumíš tomu, jak fungují rozpočty, cashflow a výstupy z účetnictví a zvládneš si vedle sebe zorganizovat vícero vzájemně provázaných rozpočtů.

 • Jsi právně gramotný*á a budeš se umět orientovat ve smlouvách, zákonech a tady těch věcech. 🙂

 • Miluješ zelenou barvu a máš smysl pro humor.

No a co ti můžeme nabídnout my?

 • Opravdu smysluplnou práci.

 • Možnost rozvíjet se a seberealizovat se. V Otevřenu se snažíme našim lidem dopřát vzdělání, aby si byli ve své práci jistí a dělali ji dobře; konkrétně na fundraising máme skvělého externího konzultanta. Vzdělávacími programy nás podporují i naši finanční partneři, jedna dlouhodobá rozvojová akademie zaměřená na leadership dovednosti probíhá právě teď. K dispozici je také interní koučka a řada interních školení. Letos proběhly workshopy komunikačních dovedností, efektivního vedení schůzek, základů vedení lidí či workshop relaxačních technik a technik zvládání stresu. .

 • Budeš s námi u proměny českého vzdělávání pedagogů. Oslovujeme stovky budoucích učitelů na Noci vzdělávání, šíříme inspirativní praxi mezi vzdělavateli na pedagogických fakultách, spolupracujeme s ministerstvem školství na reformě přípravy učitelů.

 • Snažíme se budovat vzájemnou důvěru důležitou pro svobodu v práci. Nikdo ti nebude říkat, kdy máš pracovat. Je na tobě, kdy a jak se do práce pustíš, pokud vše zvládneš do deadlinů. Tvoje práce je tvoje odpovědnost. Můžeš si říct o podporu a můžeš si své pracovní dny zorganizovat tak, aby ti to vyhovovalo, v mezích společné domluvy a celoorganizačních pravidelných porad a setkání. Svobodu se snažíme vnášet i do rozhodnutí v rámci hnutí. Aby byl člověk schopný tato rozhodnutí dělat, musí mít určité skills a znalosti, věříme ale, že toto je cesta, na kterou se v Otevřenu chceme vydávat.

Praktické důležitosti:

 • Potřebujeme, abys měl*a možnost pracovat na úvazek 0,6 až 1,0. Preferujeme plný, nicméně záleží na domluvě při nástupu.

 • Kombinace home office odkudkoli a práce z kanceláře v centru Prahy. V kanceláři tě budeme potřebovat 1–2× týdně, využívat ji budeš moct neustále, pokud budeš chtít.

 • Finanční ohodnocení je na poměry ve vzdělávání a v neziskovém sektoru velmi důstojné, rozhodně se pohybuje nad průměrnou mzdou v ČR. Konkrétní částku rádi sdělíme v případě zájmu na požádání.

 • Nastoupit do práce můžeš hned, jak se domluvíme.

Potřebuješ víc informací? Zavolej naší personalistce Sáře. ➔

Jdeš do toho rovnou? Pošli nám na e-mail svůj životopis nebo odkaz na LinkedIn. Do dvou pracovních dnů se ti ozveme.

kontakt

Sára Škvorová

vedoucí personalistiky
kariera@otevreno.org
telefon: 720 032 400

Těšíme se, až na téhle fotce příště budeš s námi 🙂