Zvolme si děkana, jehož prioritou je zavádění reformy přípravy učitelů a učitelek

Akademický senát Pedagogické fakulty UK v Praze bude 27. února volit nového děkana. Přejeme si, aby se jím stal člověk, který se stane pedagogickým lídrem běžící reformy přípravy učitelů a učitelek.

Chceme Česko, v němž se děti učí naplno a s radostí. Proto usilujeme o to, aby na české školy přicházel dostatek učitelů a učitelek připravených pomáhat dětem v jejich rozvoji.
A chceme, aby v tom nový děkan Pedagogické fakulty UK byl s námi.

Poté, co byl v říjnu minulého roku vydán Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství, je úkolem nás všech, aby nezůstal jen na papíře, ale postupně se nám ho podařilo uvést do praxe. Je proto klíčové, aby budoucí děkan pražské pedagogické fakulty usiloval spolu se svým týmem o proměnu výuky v duchu Kompetenčního rámce. Budeme na tom s ním rádi spolupracovat.

Vyzýváme proto senátorky a senátory Akademického senátu PedF UK: Vážené senátorky, vážení senátoři, zvolte děkanem toho, kdo udělá z vaší fakulty lídra reformy přípravy učitelů a učitelek